«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۴, شنبه

کار شما پوست هندوانه چرخاندن بالای سرتان است؛ چکار دارید به این کارها؟!

سخنگوی وزارت امور خارجه [بخوان: وزارت امور خبرچینی «یانکی» ها در ایران] در پاسخ به این پرسش که آیا بر بنیاد خواسته ی برخی از نمایندگان مهستان (مجلس)، همه ی ویدایش های (تصمیمات) گرفته شده در «وین» به پذیرش (تصویب) مجلس خواهد رسید، گفت:
«مجاری سیاست خارجی، تخصص و فنی است. تمامی تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی در موضوعاتی در این سطح بررسی و تصمیم گرفته می‌شود که رییس محترم مجلس نیز عضو شورای عالی امنیت ملی هستند و تمام آنها به امضای مقام معظم رهبری می‌رسند.» برگرفته از «دنیای اقتصاد»  ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

برگردانِ گفته های نه چندان نادرست «خرگوش دلاور نظام خرموش پرور» به گویش مردم کوچه و بازار:
کار شما پوست هندوانه چرخاندن بالای سرتان است؛ چکار دارید به این کارها؟!

ب. الف. بزرگمهر   چهارم اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!