«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۴, شنبه

مبادا فکر کنید که این بار هم زیر بار «شیطان بزرگ» رفته ایم!

مبادا فکر کنید که این بار هم زیر بار «شیطان بزرگ» رفته و دستوراتش را پذیرفته ایم! اصلا و ابدا! «این تغییر روش، موضوع تازه ای نبوده و کاملا مرتبط با اقدامات و تصمیمات فنی است و در پرسشنامه اطلاعات طراحی که از سوی ایران به آژانس در هفته قبل ارائه شد نیز از قبل پیش بینی شده بود.»۱ اگر خدای ناکرده، هنوز دودل هستید از بهترین متخصص مان: عین الله که هر بار گیرهای فنی نظام را برطرف کرده،۲ بپرسید! روش او ساده و کارساز است؛ از زبان خودش بشنوید:
«در امور فنی نقطه ای نیست که تا به امروز ما فهم مشترک نداشته باشیم»۳

ب. الف. بزرگمهر   چهارم اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

پی نوشت:

۱ ـ از گفته های خرموشی کَلّه گاومیشی به نام کاظم غریب آبادی در جایگاه نماینده ی پایدارِ رژیم پوشالی خرموش پرور در «بنگاه جهانی انرژی اتمی» برگرفته از «اینجا»  سوم اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

۲ ـ «ما در مذاکرات فنی با نوعی بن بست مواجه بودیم و تشخیص مقامات بالاتر نظام بر این بود که بنده شخصا در مذاکرات حضور یابم و در جزئیات مسایل نیز با بالاترین مقام طرف مقابل که وزیر انرژی امریکاست، وارد گفت و گو شوم ... به اعتبار اینکه هم سابقه فعالیت داشتم و هم در زمینه علمی و فنی آشنایی دارم، حضورم خیلی کمک کرد و می توان گفت در این دو جلسه بن بست های فنی برطرف شد.» برگرفته از «خاورستان»   ۱۶ اسپند ماه ۱۳۹۳

۳ ـ از گفته های «عین الله نظام خرموش پرور» در گفتگو با خبرگزاری «العالم»، برگرفته از «ایرنا» ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۴

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!