«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۲۶, پنجشنبه

اِوا مادر، خدا مرگم بده! اینا چرا اینقَدِه تعجیل دارن؟!

اِوا مادر، خدا مرگم بده! اینا چرا اینقَدِه تعجیل دارن؟!* کم مونده پاشنه ی درُ از جاش بِکَنن! برو به این زنکه ایکبیری که نمی دونم از کدوم گوری اومده، بگو: بذار کارمون با این مُحَلِّل** تموم بشه، خودم خبرتون می کنم.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰

* جِنِّ بو داده، سخنگوی کاخ روسیاه، روز چهارشنبه، بار دیگر با پافشاری بر گردن سپاری (تعهد) «پرزیدنت بادبادی»: جو بایدن به پیگیری گفتگوهای [جان ننه شان]: «هسته‌ای»، گفت که ایالات متحد [بخوان: «یانکی» ها!] و ایران [بخوان: گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!]، روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه گفت‌و گپ های پشت پرده خود را با آماج زنده کردن سازش (توافق) برجام [سگ مرده] در وین از سر می‌گیرند.

بنیاد داده ها برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از سوی اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر

** «من به نمایندگی از سوی دولت خود، آماده ام تا «مُحَلِّل» شان باشم» ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/04/blog-post_70.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!