«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۱۳, جمعه

خدایا به لطف آیینی که بر ما روا داشته ای ...

خدایا به لطف آیینی که بر ما روا داشته ای، همچنان بدبخت و توسری خور و درمانده ایم ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۰

احمد مَنزاری، سرپرست سامان (منطقه) مدیترانه ی خاوری در «سازمان [تبهکار] بهداشت جهانی»، درباره ی گسترش «ویروس کرونا» (سارس ـ ۲) در ۱۴ کشور این سامان از آن میان، ایران و اردن که هم اکنون نیز با افزایش شمار دچارشدگان و جانباختگانن این ویروس روبرو هستند، هشدار داد.

بنیاد داده ها برگرفته از گزارشی شلخته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۰  با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب است؛ افزوده ی درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهرهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!