«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۱۲, شنبه

درود بر مردم و رهبر خردمند مجارستان! زنده باد همبستگی جهانی در برابر امپریالیست ها!

ده ها هزار مجارستانی از سراسر این کشور در «راهپیمایی همزیستی آشتی جویانه» در کانون بوداپست، در برابر کشیده شدن مجارستان به درگیری در اوکراین و آغاز جنگ جدید «ناتو» در اروپا همپا شدند.

در بیانیه ی برگزار کنندگان راهپیمایی از «مجمع اتحاد مدنی» آمده است:
«رهبران اروپایی در تب جنگ می سوزند. آنها پس از فرستادن پول و جنگ ابزارهای رزمی، سرگرم برنامه ریزی برای کمک رزمی به اوکراین هستند. مهتر جمهور فرانسه در کردار ستیزه درباره ی کاربرد جنگ ابزار هسته ای را آغاز کرده است. ما باید جلوی جنون رزمی را بگیریم.»

سازمان دهندگان، پیش از آغاز راهپیمایی رو به پرخاشگران، گفتند که یک درگیری تازه در اروپا «دیگر پنداربافی نیست»؛ زیرا «رهبران ناتو هم اکنون سرگرم آمایش آن هستند.»

آنها همچنین یادآور شدند که مجارها نه تنها از استان ها که از بیرون کشور بویژه رومانی، لهستان، انگلیس، آلمان، «ایالات متحد» و کانادا به این راهپیمایی آمدند. «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان برای انبوه مردم گرد آمده سخنرانی خواهد کرد.

«اوربان» پیش از این گفته بود که اگر «روان‌پریشی رزمی بروکسل» ایستانده نشود، می‌توان فرآیندهای کنونی از سال‌های گذشته را پیش درآمدی برای جنگ جهانی سوم یا حتا بخشی از آن نامید.

وی یادآور شد: گفته های سیاستمداران و رسانه های باختری نشان می دهد که اروپا سرگرم آماده شدن برای آغاز جنگ با روسیه است. به گفته ی وی، گروه های کاری «ناتو» در بروکسل در تلاش هستند تا روشن کنند که این باهماد (اتحادیه) چگونه می تواند در درگیری در اوکراین پا نهد. وی بر این نکته پافشرد که همزمان، «بوداپست» به این می اندیشد که چگونه مجارستان چون یکی از هموندان «ناتو» در آمایش «ناتو » در بیرون از خاک خود همپا نشود.

بنا بر برآورد سازمان دهندگان، نیم میلیون تن در این راهپیمایی همپا شدند؛ با آنکه توده ی انبوه مردم مجارستان کمتر از ده میلیون تن است.

گزیده ای برگرفته از گزارشی در «اسپوتنیک» ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!