«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۲, شنبه

... من روی صورتم یک خنده می خواهم! ـ بازانتشار

نقاشباشی چقدر می گیری،

بیایی صفحه های سیاه دلم را رنگ کنی؟

بعد برای دیوار اتاقم، یک روز آفتابی بکشی

که نور آفتاب تا میانه اتاق آمده باشد ...

راستی

من روی صورتم یک خنده می خواهم!

از «گوگل پلاس»

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/10/blog-post_48.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!