«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۱۶, پنجشنبه

آمارهایی به اندازه ی بسنده گویا و رسوا کننده ی خرموش های دزد اسلام پیشه

آمارهای زیر درباره ی رویش نقدینگی به اندازه ای بسنده گویا و رسوا کننده ی دزدان اسلام پیشه فرمانروا بر میهن مان است که درباره ی هر جُستار و چالش کوچک و بزرگی از آن میان، بی پولی دولت و کارگر بودنِ تحریم های اقتصادی «یانکی» ها که براستی پیامد ناکارآمدی ها و تبهکاری های ریز و و درشت خودشان است، گزافه گفته و دروغ سر هم کرده اند. 

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ 

***

رویش نگران‌کننده ی نقدینگی در ایران

رِییس کل «بانک مرکزی»، یکشنبه شب گذشته، در برنامه ی «گفتگوی ویژه خبری» گفت:
«بانک مرکزی نگران رویش نقدینگی است و تمام تلاش من در این مدت این بود که رویش نقدینگی منطقی باشد.»

با این همه، آمارها نشان می دهد رویش نقدینگی منطقی نیست. روند رویش نقدینگی نشان می دهد، شتاب رویش نقدینگی همواره افزایش یافته است؛ بگونه ای که در اسپند ماه سال گذشته،  ۴۱.۹ هزار میلیارد تومان بوده، ولی در آذرماه امسال ۹۸ هزار میلیارد تومان شده است. این رویش نقدینگی در ایران بی پیشینه و نگران کننده است. آمارها همچنین نشان می دهد که اندازه ی نقدینگی بدرازای تنها یکسال از آذرماه سال گذشته تا آذرماه امسال، ۱.۷ برابر شده و از ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شتاب رویش آن در آذرماه امسال چشمگیرتر از همیشه  بوده است.

برگرفته از «تلگرام»   ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!