«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۳۰, پنجشنبه

شب هنوزم هست ... اما

شب، برای ماندن و بودن
بر در و دیوار و کوه و دشت
گشته آویزان
رنگ را بور
نور را کور
و امید را دور می‌خواهد
قوقولی‌های خروس اما
کرده چشمان سحر را باز
از پریشان خواب طولانی
اینک از بیداری خورشید
نیزه‌های نور آماده
رنگ‌ها از پرتو این نیزه‌ها
بر در و دیوار و کوه و دشت
خودنمایی می‌کند هر دم
شب هنوزم هست
اما
بی‌پناه و سنگری ساده
روز آماده‌ست
تا بجنباند فلک را
زین سیاهی‌ها

علی یزدانی

 برگرفته از «تلگرام»   ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!