«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۳۰, پنجشنبه

پوش به پالان "رهبر مُعَظّم انقلاب"؟! ـ بازانتشار

«آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کرده اند که گمان می کنند با بستن دهانها و سد راه سالن های سخنرانی، می توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت ا... خامنه ای مدظله را ببندند و راه را بر افراطی گری و دوقطبی سازی جامعه بگشایند؟»

برگرفته از نامه ی آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده به عبدالرضا رحمانی فضله، وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی دژخیم نژاد، وزیر دادگستری رژیم دزدان اسلام پیشه، یکم آذر ماه ۱۳۹۵

* «پیزر لای پالان کسی چپاندن»، «پوش به پالان کسی گذاشتن» یا «پالان لوخ زدن» به آرشِ دلگرم نمودن و برانگیختن کسی به کاری از راه توانا وانمودن او و به اشتباه افکندنش در برآورد نیروی خویش است.» لوخ به آرش پوشال و کاه و کُلَش است.

برگرفته از «کتاب کوچه»، حرف پ، دفتر اول، زنده یاد احمد شاملو با همکاری آیدا سرکیسیان، چاپ نخست، ۱۳۷۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر(

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/11/blog-post_64.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!