«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه

در همان خیمه و خرگاهی که تو پفیوز در آن درس و مشق گرفتی ... ـ بازانتشار

یک عده‌ای متخصص خشونت هستند که نمی‌دانم آنها در کدام مدرسه تربیت شده‌اند

از گفته های آخوند پفیوز امنیتی در مراسم سی‌و چهارمین دوره جایزه کتاب سال، برگرفته از گزارش «انتخابات چه ارزشی دارد که معصیت خدا می‌کنید؟!»، «ایسنا»، ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۵

در همان خیمه و خرگاهی که تو پفیوز در آن درس و مشق گرفتی و در همین چهار سال، ایران را به جایگاه نخست جهانی در به دار آویختن مردم رساندی!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/02/blog-post_80.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!