«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۶, چهارشنبه

در کشوری که سربازان «یانکی» در آن جولان می دهند ... ـ بازانتشار

«لازم نیست که من از هر کسی امتحان بگیرم. می‌خواهم اختیاراتم هر روز کم شود؛ اما اختیاراتم را به افراد نمی‌دهم؛ به نهادها می‌دهم.»۱ 

رییس جمهوری افغانستان که بارها از سوی همچشم خود، دیگر عروسک خیمه شب بازی «یانکی»ها: «عبدالله عبدالله» به کانونمند نمودن نیرو در دست خودش متهم شده، تاکنون بسیاری از بلندپایگان دولتی را پس از آزمونی که خود وی از آن ها گرفته، بکار گمارده است!۲ وی با اشاره به روند بکارگماری ها گفته است:
«اگر من مداخله نمی‌کنم، هیچ کسی دیگری نیز حق مداخله ندارد.»۳

«... ”دفتر هماهنگی امور انسان‌دوستانه سازمان ملت ها“ گزارش داده که از زمستان گذشته تاکنون بیش از ۱۰۳ هزار افغان به شَوَند جنگ از خانه‌های خود آواره شده‌اند ... بر بنیاد آمار ”سازمان ملت ها“ در سال گذشته ی ترسایی، بیش از ۶۶۰ هزار تن از شهروندان افغانستان از خانه‌ و کاشانه ی خود آواره شده‌اند.»۴

می بینید؟! در کشوری که سربازان «یانکی» در آن جولان می دهند و دست شان برای همه گونه تبهکاری باز است، رییس جمهور و دیگر بلندپایگان رژیمی پوشالی، پادوهایی بی سر و پا و ابزار دست هایی بیش نیستند؛ پادوهایی "بلندپایه" که چون نمونه ی یادشده، رییس جمهورش نقشی بیش از مسوول کارگزینی اداره ای چون «اداره ی ریشه کنی مالاریا» برای برگزیدن پادوهایی دون پایه تر، گوش بفرمان و آماده برای کشتن «پشه»۵ های ریز و درشتی که با وزوزشان خواب و آرامش آن ها را ربوده اند، ندارد؛ پادوهایی دون پایه که همچنین باید هشیار باشند تا کسی پیرامون اَرگی که آن "بلندپایگان" را در خود جای داده، ترقّه درنکند!۶ پادوهایی بی سر و پاها که با همه ی "بلندپایگی" شان، آنچنان فرومایه اند که برای پاسداری از چنان مسوولیت ها و جایگاه های ناچیزی، هر از گاه ناگزیر به چنگ و دندان نشان دادن به همچشمان خویش اند.

ب. الف. بزرگمهر     یکم تیر ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/06/blog-post_29.html

پی نوشت:

۱ ـ برگرفته از گزارش «غنی: می‌خواهم اختیاراتم هر روز کمتر شود»، ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶، برگرفته از رسانه ی مزدور امپریالیست های انگلیسی: «بی بی سی»

۲ ـ بنیاد نوشته را از گزارش «غنی: می‌خواهم اختیاراتم هر روز کمتر شود» («بی بی سی»)، برگرفته ، ویرایش، پارسی و بازنویسی نموده ام. ب. الف. بزرگمهر

۳ ـ همانجا

۴ ـ برگرفته از گزارش «سازمان ملل: بیش از ۶۵ میلیون نفر در جهان آواره شده‌اند»، ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۶، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

۵ ـ «نگرش و برخوردی کژ و کوله به چالش های افغانستان و جهان»، ب. الف. بزرگمهر، ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/02/blog-post.html

۶ ـ «به گفته وزارت کشور افغانستان، استفاده از ترقه/پتاقی و شلیک شادیانه از یکسو باعث آزار و اذیت مردم شده و از سوی دیگر، زمینه سوء استفاده برای اخلال امنیت را فراهم می‌سازد.»

برگرفته از گزارش «وزارت داخله افغانستان استفاده از ترقه در روزهای عید را ممنوع اعلام کرد»،  ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶، «بی بی سی»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!