«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۱۴, سه‌شنبه

برآوردی کوته بینانه و گولزنگ! ـ بازانتشار

برآوردی کوته بینانه و گولزنگ!* این نشان می دهد چه آن مردک بی بخار: «جو بایدن» روی کار بیاید یا لات بی همه چیز «یانکی» چهار سال دیگر نمایش هایش را پی گیرد، سیاست «یانکی» ها راه خود را می رود و در بنیادِ خود وابسته به این یا آن گماشته نیست. «در بنیادِ خود» را به این شَوَند افزوده و برجسته نمایش داده ام که افزایش ناهمتایی های درونی سازند سرمایه داری بگونه ای دربرگیرنده و زمینگیر شدن هرچه گسترده تر سامانه ی سرمایه داری امپریالیستی در دهه های کنونی بگونه ای ویژه، سردرگمی های چندی در سیاست های دوربردی و راهبردی کشورهای امپریالیستی و چشمگیرتر از همه در سیاست «یانکی» ها را دامن زده است؛ سردرگمی هایی بویژه در زمینه ی سیاست های دوربردی که ریشه در گسترش چشم و همچشمی امپریالیست ها با یکدیگر از یکسو و همگی آن ها با هم با شاخ های تازه برآمده ـ و بیش از همه شاخ افراشته ی چینی ـ از سوی دیگر دارد و بر کوته بینی تاریخی شان به شَوَندِ دورنمایی که هر روز کوتاه تر و تیره تر می شود، بسی افزوده و باز هم خواهد افزود. برآمدِ جانوری شگرف چون لات بی همه چیز «یانکی» با کم ترین مایه و دانش و بینش در پهنه ی سیاسی، خود گواه آن است.

با آنچه کوتاه و فشرده در بالا به آن اشاره شد و نادیده گرفتن ریز و شپش برخی دیگر از سویه های کم و بیش برجسته که دانسته در اینجا به آن ها نپرداخته ام، سمتگیری بنیادین امپریالیست ها بویژه امپریالیست های «یانکی» زمینه سازی همه سویه و شتابنده ای برای آغاز جنگ جهانی دیگری است که در نخستین و برجسته ترین گام، به خاک و خون کشیدنِ روسیه و نیروی نظامیِ برجای مانده از «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» در برنامه ی آن گنجانده شده است. در چنین چارچوبی است که لات بی همه چیز «یانکی»، جو بایدن یا هر اَروسک بادبادی دیگری که بکار گماشته شود از کم ترین نشانه گذاری در جلوگیری از پیشبرد آن سمتگیری اهریمنی برخوردار خواهد بود.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/11/blog-post_29.html

* خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه، هفتم مهرماه نوشت که دولت ترامپ [بخوان: لات بی همه چیز «یانکی»] سرگرم بررسی برنامه ای دربرگیرنده ی تحریم‌های تازه برای بُریدن همه سویه ی هماوندی های اقتصاد ایران با جهان پیرامون آن است.
...
بر بنیاد این گزارش، تحریم‌های پیشنهادی دو آماج بنیادین دارد:
یکی، بستن واپسین روزنه های برجای مانده برای دستیابی به پول و درآمد از سوی دولت ایران [بخوان: گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان] و دیگری، نهادن راهبندهای بیشتر بر سر راه جو بایدن، نامزد «دموکرات» ریاست ‌جمهوری برای پیوستن دوباره به «برجام»، چنانچه پیروز شود.

برگرفته از گزارش شلخته ای عربی آمیخته به پارسی از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های متن و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!