«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۲۲, سه‌شنبه

ما حتا به اینکه نابدترش هم لق باشد، بدگمانیم! ـ بازانتشار

نوشته است:
عقل چیز خوبی است. قطعا آقا موافق برجام نیست و این خط را هم که تصویب بشود، نداده اند. دوستان مدعی این امر هم، هیچ نشانه ای برای اثبات این مساله ندارند. الان هم دقیق معلوم نیست، حجازی چه کار کرده و چه نقشی داشته و این وسط کی دروغ گفته کی راست!

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از اینجانب:    ب. الف. بزرگمهر

بی هیچ گمان و گفتگو، خرد چیز خوبی است؛ و این تنها در شرایطی ممکن است که مغز آدم، خدای نکرده تکان نخورده باشد؛ زبانش نیز چون وروره جادو، هر آن نچرخد و چیزهایی نابخردانه بر زبان نراند؛ به عنوان نمونه، نگوید: آمدند، گفتند، پافشاری کردند و ما هم موافقت کردیم! یا در نمونه ای دیگر بگوید:
ما آن ها را وادار نکردیم؛ خودشان با پای خود آمدند؛ میز گردِ پرسش و پاسخ درست کردند و به خبرچینی اعتراف کردند! 

افزون بر آن، همواره دست به کارهایی بزند که بوی خِرَد از آن برخیزد؛ نه آنکه از روی کینه توزی، کسی که «تعامل با شیطان بزرگ» را در سر می پرورانده به زندان افکنَد و سپس خود همان راه را در پیش گیرد!

می بینید؟ مغز آدم که لق باشد، زبانش لق، دستش لق و کارکردش یکسره لق می شود. از خدا پنهان نیست؛ از شما چه پنهان، ما حتا به اینکه نابدترش هم لق باشد، بدگمانیم.* لعنت بر شیطان!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/10/blog-post_49.html

* منظور از «ما»، من و این «نخود آش» است که مرا به نوشتن واژه های بی ادبانه برمی انگیزد.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!