«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۲۳, چهارشنبه

دستِکم به آن اندازه که گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند ـ بازانتشار

خواهش می کنم بابا آدم! دستِکم به آن اندازه آگاهند که گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند.

از زبان «نخود آش»: ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/12/blog-post_69.html

«نمایندگان چقدر به مسائل بودجه که رگ حیاتی مملکت است، آشنایی دارند؟ یعنی کجا و چقدر باید هزینه شود و نظارت کند تا دولت، بودجه را در جای مناسب هزینه و از مصارف غیر ضروری جلوگیری نماید؟» پرسش حکیمانه ی نشانه خدا: احمد جنتّی، «خبرگزاری تسنیم»   ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!