«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۳۰, پنجشنبه

نترس، تُربچه نقلی! تا ما هستیم، خدا یار و نگهدارته ... ـ بازانتشار

از زبان تبهکار انگلیسی:

جان بکن، بنال دیگه! چرا لالمونی گرفتی؟! مگر زبانت را مار گزیده یا شاید الله زبانت را قفل کرده؟ می ترسی برگردی، چپقت را چاق کنند؟ نترس، تُربچه نقلی! تا ما هستیم، خدا یار و نگهدارته ...

ب. الف. بزرگمهر    ۱۱ دی ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/01/blog-post_93.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!