«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲۵, شنبه

کدام کُرّه بز گفت، گلّه بان ما نفهم است؟! ـ بازانتشار

شاید بهتر باشد از «خر قبرسی» بپرسی ...

گفتگوی دو بز از ردیف جلو (بز سوم و چهارم از سوی راست تصویر) در حالیکه بز دوم در همین سو گوش خوابانده چه می گویند:

ـ بز چهارم: کدام کُرّه بز گفت، گله بان ما نفهم است؟!

ـ بز سوم و بگمانم «بُز پیشِ گلّه»: نمی دانم ... خَریّت نکنی، بروی از خود گله بان بپرسی ها! کینه ات را به دل می گیرد و ممکن است سرت را به باد دهی. هرچه نباشد، گله بان ماست و بیش از ما راه و چاه سرش می شود ...

بز چهارم: پس از که باید پرسید؟!

بز سوم: چه می دانم؟! شاید بهتر باشد از «خر قبرسی» بپرسی. جایی، همان پشت مُشت ها دور و بر گله بان سرگرم چریدن است ...

ب. الف. بزرگمهر       دهم فروردین ماه ۱۳۹۶

 https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/03/blog-post_934.html 

***

«آنهایی که خیال می کنند ملت ایران نمی فهمند، خودشان نفهم ترین آدمهای روی کره زمین هستند ...» 

برگرفته از سخنرانی «بز عزازیل نظام»، اهواز، دوم فروردین ماه ۱۳۹۶، «خبرگزاری شلمچه»، سوم فروردین ماه ۱۳۹۶

«شنیده‌ام که فردی به خوزستان، مشهد شهدای ایران آمده و یک حرف هایی زده است که امیدوارم هرچه زودتر حرف‌هایش را تکذیب کند. رهبر این انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند و ما همه پیشرفت‌هایمان را مدیون رهنمودهای ایشان هستیم.»

برگرفته از سخنرانی «خر قبرسی نظام»، مسجد سلیمان، نهم فروردین ماه ۱۳۹۶، «ایسنا»، دهم فروردین ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!