«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۶, جمعه

قطعنامه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی «بستا» به مناسبت روز جهانی کارگر ۹۸

روز جهانی کارگر در حالی فرا میرسد که تورم و افزایش چند برابری قیمت مایحتاج زندگی نسبت به سال گذشته و افزایش ناچیزی به میزان حداقل مزد در سال ۹۸، زندگی بازنشستگان را چندین برابر بیشتر به زیر خط فقر رانده و عملاً خانواده های میلیون ها بازنشسته و اقشار کم درآمد جامعه را دچار مشکل کرده است؛ تجمع های بازنشستگان برای دستیابی به مطالبات شان، نشان از عمق مشکلات برای این قشر زحمتکش دارد؛ لذا:
ما بازنشستگان با توجه به شرایط فلاکتبار اقتصادی خود، تغییرات بنیادین درواگذاری سازمان تامین اجتماعی به صاحبان اصلی آن را تنها راه برای پایان دادن به وضعیت اسفبارکنونی می دانیم و بر این مبنا حداقل خواستهای خود را به شرح زیر اعلام میداریم :
۱ ـ افزایش فوری حداقل دستمزد براساس سبد معیشت و خط فقر؛

۲ ـ تامین فوری مسکن برای سیل زدگان، تامین بیمه بیکاری  و جبران خسارت؛

۳ ـ پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و لغو کلیه احکام صادره علیه فعالان کارگری، معلمان و آزادی بی قید و شرط  همه ی کارگران و معلمان؛

۴ ـ اجرای بندهای متعدد قانون اساسی ازجمله اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی و ایجاد تشکل ها؛

۵ ـ پرداخت  معوقات حقوق و [سایر بستکاری های] کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارمندان بخش خصوصی و دولتی؛

۶ ـ تاکید بر رونق تولید و بها دادن به تولید درجهت تامین امنیت شغلی کارگران در کلیه صنوف؛

۷ ـ واگذاری صندوق سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق های بازنشستگی به هیات امنایی از نماینده های منتخب اعضاء و ارائه گزارش عملکرد تاکنون صندوق و برخورد جدی با خاطیان و سوء استفاده کنندگان ازصندوق‌های بازنشستگی و جبران خسارت‌های وارده به اعضای این صندوق ها؛

۸ ـ خارج شدن  طرح «اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی» از دستور کار مجلس و واگذاری اختیار تصویب هر گونه قانون برای کارگران به نمایندگان منتخب مجامع عمومی آنان و عدم افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی؛

۹ ـ برخورداری همه کودکان از تحصیل رایگان، فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب کودکان و مبارزه جدی و عملی درجهت لغو کار کودکان؛

۱۰ ـ اجرای قانون کار شایسته بطوریکه عملا کرامت انسانی کارگران و شاغلین رعایت شود؛

۱۱ ـ بر چیده شدن تمامی قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان؛ برابری کامل و بی قید و شرط  حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی؛

۱۲ ـ برسمیت شناخته شدن حق شهروندی برای مهاجرین افغانستانی و دیگر مهاجران و منع هر گونه اعمال تبعیض آمیز علیه آنان؛

۱۳ ـ حق شهروندی و داشتن شناسنامه برای فرزندانی که پدر غیر ایرانی دارند؛ و

۱۴ ـ اول ماه مه، روز جهانی کارگر، بايد تعطيل رسمی اعلام و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز ملغی شود.

«هیأت موسس بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی» ـ «بستا»

اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

برگرفته از «کانال شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی» («بستا»)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!