«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ فروردین ۱۳, سه‌شنبه

او از سیاست چیزی درنمی یابد که بخواهیم اتهام سیاسی وارد کنیم

من کارم را نجام داده و گزارشم را به آن خرگوش پیر داده ام. این خواست اوست که نمی خواهد همه ی گزارش را به آگاهی شما برساند.۱ من هم با وی همداستانم. در این گزارش، چنانچه ویرایش و پیرایش نیز نشود، دستاویزهایی که در پی آنید و می خواهید دونالد ترامپ را خرد کنید، نخواهید یافت. گزارش من، نکته ی دندانگیر سیاسی ندارد؛ او از سیاست چیزی درنمی یابد که بخواهیم اتهام سیاسی وارد کنیم. همه ی نارسایی های وی از دلبستگی اش به بانوان و خانم بازی سرچشمه می گیرد و روس ها هم پس از فروپاشی «اتحاد شوروی» تا دلتان بخواهد ماتوشکاهای زیبارو، دَمِ دست دارند که دل آقای ترامپ را ببرند. خوب! بیگمان این نارسایی چشمگیری برای یک رییس جمهوری است؛ زیرا برای دستیابی یه یکی از آن ماتوشکاها به هر کاری تن می دهد. پافشاری شما برای پخش همه ی گزارش که خواه ناخواه از رسانه ها سر درخواهد آورد، آبروی خودمان و همه ی دستگاه دیپلماسی مان را بیش از وی می برد؛ برای او که ماجراهای همخوابگی با این یا آن روسپی را در کارنامه ی خود دارد و ناچار به پرداختن پول برای بستن دهان شان شده، آبروریزی چندان بزرگی نیست؛ کَکَش هم نمی گزد و بگمانم حتا خرسند نیز می شود که در این سن و سال، نامش به عنوان مردی با نیروی جنسی بیش از اندازه سر زبان ها بیفتد. او بسان همان پیرمرد نود ساله ی یکی از داستان های پندآموز زاکانی است۲ که مدتی است آن ها را برای آشنایی بیش تر با ویژگی های ایرانیان می خوانم. بیگمان دل تان نمی خواهد که به عنوان نمونه، بازگویی ترامپ از چگونگی برخورد و همخوابگی اش با یکی از ماتوشکاها که گویا در دوره ی نوجوانی در «اتحاد شوروی»، هموند سازمان جوانان حزب کمونیست آن کشور نیز بوده، رسانه ای شود؟! جای شما بودم، کمی بیش تر می اندیشیدم.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۸

پی نوشت:

۱ ـ هفته گذشته پس از انتشار فشرده ‌ای از گزارش بازرس «مالر» از سوی «ویلیام بار»، دادستان کل و وزیر دادگستری «یانکی» ها، چندین کمیسیون مجلس نمایندگان، خواستار دریافت همه ی متن ویرایش نشده ی گزارش شدند. در گزارش فشرده، چنین آمده که بازرس ویژه ی وزارت دادگستری برای پایوری همکاری و گاوبندی میان کارزار رییس جمهور با روسیه و نیز جلوگیری وی از انجام دادرسی، گواهی بسنده بدست نیاورده است. دادستان کل و وزیر دادگستری «یانکی» ها گفت، برای پرهیز از آشکار شدن آگاهی های رده بندی شده و پیشگیری از زیان های پیگیری این بررسی ها به چارچوب خصوصی و یا اعتبار آدم های دیگر، بر آن است تا گزارش بازرس مالر را پیش از انتشار، ویرایش کند. بگفته ی آقای بار، نسخه ی ویرایش شده ای ۳۰۰ برگی از گزارش ویرایش شده تا آغاز آوریل و شاید زودتر منتشر خواهد شد.

«جرولد نادلر» (رییس کمیسیون قضایی مجلس نمایندگان)، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت:
«... کنگره خواهان دریافت نسخه ی دست نخورده و ویرایش نشده ی گزارش بازرس ویژه و دسترسی به همه ی گواهی های آن است. دادستان کل، نشان داده که زمان تعیین شده از سوی من و پنج کمیسیون دیگر را نادیده خواهد گرفت و برای تحویل دادن متن دست نخورده و ویرایش نشده گزارش به ما آمادگی همکاری ندارد.»

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، فشرده و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ آورده اند كه پیری روز جمعه، ماده خری را می گایید و خر تیز می داد و پیر شكر می كرد. بر او خرده گرفتند. گفت:
آیا با چنین آلتی كه در نود سالگی ماده خری را به تیز اندازد، جای سپاس نباشد؟

جاودانه عُبید زاکانی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!