«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲, دوشنبه

شما می خواهید شیخ اجل را نیز از گور برخیزانید ...

بروید پی کارتان! شما می خواهید شیخ اجل را نیز از گور برخیزانید ...

روز یکم اردیبهشت، شماری از مردم که برای روز بزرگداشت شیخِ اَجَل سعدی شیرازی به آرامگاه وی در شیراز رفته بودند با جلوگیری گماشتگان درب ورودی روبرو شده و نتوانستند با دلدار خویش راز و نیاز کنند!

ب. الف. بزرگمهر  دوم اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!