«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ فروردین ۲۲, پنجشنبه

به «ستاد همیاری فرهنگیان ایران در حمایت از سیل زدگان» بپیوندیم!

شرایط در مناطق سیل زده، بسیار بحرانی است. گستردگی مناطق گرفتار سیل و میزان خرابی ها به حدی است که عملاً زندگی بسیاری را به مخاطره جدی انداخته است. تخریب منازل و مزارع و مدارس و محل های کسب و کار مردم و تمامی آنچه که روند روزمره ی زیست مردم آن مناطق در گرو آن بود، منجر به شرایطی بشدت بحرانی شده که می تواند انسان ها را کاملاً مستأصل نماید.

مسوولین و نهادهای دولتی نیز آنچنان که پیداست، عملاً کار چندانی برای مردم گرفتار انجام نمی دهند و صرفاً بدنبال شوهای تبلیغاتی و مراقبت از اماکن اقتصادی و تأسیسات نفتی دولتی هستند.

در این میان، گستردگی کمک های مردمی چه بصورت جمع آوری اقلام در سراسر کشور و چه به صورت اقدامات عملی در محل برای کنترل و برونرفت از شرایط بحرانی جلوه ای شورانگیز از اتحاد بزرگ مردم و توانایی برای اداره امور توسط خود مردم را به نمایش گذاشته است.

این کمک رسانی ها ابداً به معنای برداشتن مسوولیت از شانه ی نهادهای دولتی نیست که جدای از اراده مردم در سراسر کشور برای یاری رسانی به همنوعان، برای اِعمال فشار بیشتر بر نهادهای حاکمیتی در راستای انجام اقدامات فوری در مناطق سیل زده است. نهادهای حاکمیتی باید بدانند که جامعه ایران چشم بر وضعیت مردم گرفتار در این مناطق نخواهد بست و اجازه نخواهد داد که ثروتهای جامعه در این شرایط بحرانی مصروفِ کمک رسانی نشود.

میزان تلاش مردمی برای کمک رسانی در سطح کشور بسیار زیاد و غرورآفرین است. در این میان، تلاش «کانون صنفی معلمان ایران»، نمونه ای بسیار بارز از اتحاد سراسری را دامن زده است که اتفاقاً با رویکردی صحیح اقدام به نیاز سنجی، جمع آوری کمک و انتقال اقلام با همکاری گروه های محلی نموده است.

«اتحادیه آزاد کارگران ایران»، خود را در کنار این تلاش می داند و به تمامی دوستداران و اعضای اتحادیه و تمامی کارگران و انسان های شریف در سراسر کشور فراخوان می دهد تا با تشریک مساعی با «کانون صنفی معلمان ایران»، کمک های خویش را از طریق «ستاد همیاری فرهنگیان ایران در حمایت از سیل زدگان» به مناطق سیل زده برسانند.

پاینده باد اتحاد کارگران و معلمان!

«اتحادیه آزاد کارگران ایران»   ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸


این بیانیه، تنها در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب ویرایش شده است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!