«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آذر ۲۶, دوشنبه

بیانیه ی «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، پیرامون یورش شبانه و دستگیری شماری از کارگران «گروه ملی صنعتی فولاد اهواز»

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دیشب ماموران امنیتی با یورشی گسترده به منازل کارگران این مجتمع صنعتی که تا ساعت ۲ نیمه‌شب ادامه داشت، تعدادی از کارگران را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

در این یورش گسترده که بدون ارائه حکم بازداشت صورت گرفته است، علاوه بر بازداشت تعدادی از کارگران، منازل کارگران دیگری نیز مورد تهاجم مأموران امنیتی قرار گرفته است؛ اما مأموران به‌دلیل آن که آنان در منازل خود نبوده‌اند، موفق به بازداشت این کارگران نشده‌اند. بسیاری از این کارگران برای جلوگیری از بازداشت، بناچار دیشب را در خیابانهای اهواز به صبح رسانده‌اند.

اسامی کارگران بازداشت شده که تاکنون بازداشت آنها مسجل شده است به شرح زیر می‌باشد:
۱ ـ  عیسی مرعی
۲ ـ  غریب حویزاوی
۳ ـ  مرتضی اکبری
۴ ـ  امین علوانی
۵ ـ  کریم سیاحی
۶ ـ  مصطفی عبیات
۷ ـ  طارق خلفی
۸ ـ  میثم قنواتی
۹ ـ  مسعود عفری
۱۰ ـ  جعفر سبهانی
۱۱ ـ  حامد جودکی

منازل کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در حالی دیشب مورد یورش گسترده مأموران امنیتی قرار گرفته است که آنان ۳۸روز است در اعتصاب به‌سر می‌برند و مدت ۲۴روز متوالی با تجمعات خیابانی در خیابانهای اهواز خواهان رسیدگی به مطالبات بر حق خود هستند؛ اما دولت تدبیر و امیدِ سرمایه‌داران و غارتگران و کُلّ دم و دستگاه حکومتی بجای رسیدگی به خواستهای کارگران ستم دیده و به جان آمده گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، نیمه‌های شب به منازل آنان یورش می‌برند و با انداختن لرزه بر اندام همسران و فرزندان آنان، ددمنشانه اقدام به بازداشت نان آورانشان می‌کنند.

بازداشت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز لکه ننگی است بر دامن تمامی کسانی‌ که ۴۰سال پیش با ژست مستضعف پناهی سرنوشت جامعه ما را به‌دست گرفتند و اینک با بی‌شرمی وصف ناپذیری با هجوم شبانه به منازل کارگرانی که خواستی جز پرداخت دسترنج های شان و جلوگیری از تعطیلی و نابودی یک مجتمع عظیم صنعتی ندارند، یورش می‌برند و آنان را به غل و زنجیر می‌کشند.

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علاوه بر این بازداشتها دقایقی پیش نیز مسئولان یگان ویژه همراه با رئیس پاسگاه انتظامی غرب اهواز وارد گروه ملی صنعتی فولاد اهواز شدند و با اعلام بازداشتهای صورت گرفته به کارگران، همه آنان را تهدید به بازداشت در صورت برگزاری تجمع کردند.

بی تردید، نه این بازداشتهای شبانه و نه هیچ اقدام سرکوب گرانه دیگری کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و ما کارگران در سراسر ایران را تسلیم منویات مشتی دزد و غارتگر نخواهد کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن بازداشت گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، عموم کارگران در سراسر کشور، مردم اهواز، دانشجویان و افکار عمومی و سازمانها و نهادهای داخلی و بین‌المللی کارگری و حقوق‌بشری را به عکس‌العمل فوری و حمایت گسترده از کارگران این مجتمع عظیم صنعتی فرامی‌خواند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، چشم انتظار حمایت ما کارگران، دانشجویان، معلمان، افکار عمومی و سازمانها و نهادهای کارگری داخلی و بین‌المللی هستند. پیروزی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، پیروزی ما کارگران و مردم ایران در برابر ستمگران است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران  ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!