«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آذر ۲۶, دوشنبه

سپارش نامه ای که از این گوش می توان شنید و از آن گوش در کرد

ارزش هوده ی آدمی برای ششلول بندهای آنچه «جامعه جهانی» نامیده اند

ارزش هوده ی آدمی برای این عروسکان روی صحنه ی ششلول بندهای آنچه «جامعه جهانی» نامیده اند را بروشنی می بینید.* کک شان نمی گزد که در یمن یا هر جای دیگر جهان، توده های مردم از کودک و نوجوان گرفته تا زن و مرد بزرگسال، نظامی یا غیرنظامی کشته شوند. پرچانگی های نمایشی راه می اندازند و چیزی از خود در می کنند که گاهنامه ی مزدور «رادیو فردا» از آن با نام «قطعنامه» یاد نموده و سپس بزبانی دانسته و آگاهانه، آمیزه ای از پارسی و عربی که آن یکی تارنگاشت مزدور: «بی بی سی» نیز همین سیاست را سال هاست پی گرفته و می گیرد، افزوده که اجرای آن «غیر الزام آور است» که بزبان پارسی درست «بایسته نیست» از کار درمی آید.

به این ترتیب، سخن «برنی سندرز» در گفتگو با خبرنگاران که راست و درست شمرده شدن این قطعنامه در آن مجلس را «دَمی تاریخی» نامید، گزافه ای بیش نیست؛ و آن قطعنامه را چیزی بیش از پندنامه یا سپارش نامه ای که از این گوش می توان شنید و از آن گوش در کرد، نمی توان دانست و برای آن ارزشی بیش از اندازه بدیده گرفت. آن رای، تنها از این سویه چشمگیر است که گسترشِ شکاف در دَم و دستگاه دیوانسالاری «یانکی» ها را به نمایش می نهد؛ همین و بس و نه بیش از آن.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷

* در قطعنامه ای که با ۵۶ رای همداستان در برابر ۴۱ رای ناهمداستان در سنای آمریکا راست و درست دانسته شده (به تصویب رسیده) به دولت «یانکی» ها سپارش شده تا در پشتیبانی از گروهبندی (ائتلاف) برهبری عربستان درجنگ یمن، درنگ کند (متوقف کند).

این قطعنامه نابایسته (غیر الزام آور) است.

ناخشنودی (نارضایتی) از محمد سلمان زاده و شیوه ی برخورد «کاخ روسیاه» نامور به «کاخ سپید» در این زمینه، شماری از «جمهوریخواهانِ» مجلسِ سنای «یانکی» ها [هموندان حزب نامور به «جمهوریخواه» در آن کشور] که پیش از این با لات بی سر و پای «یانکی» همسویی داشته اند را به پشتیبانی از این قطعنامه واداشت.

«برنی سندرز»، نماینده ی "ناوابسته" ("مستقل") از ایالت «ورمونت» در گفتگو با خبرنگاران از  راست و درست شمرده شدن این قطعنامه در آن مجلس با فرنام «دمی تاریخی» یاد نمود.

«آسوشیتدپرس» می گوید، دور از ذهن (بعید) است که مجلس نمایندگان، قطعنامه درباره جنگ یمن را راست و درست بشمار آورند؛ زیرا (چرا که) روز گذشته با راست و درست دانستن افزوده ای (متمّمی) در میان نهاده شدن چنین قطعنامه ای را سخت تر کرد.

لات بی سر و پای «یانکی» پیشتر هشدار داده بود که چنین قطعنامه‌ای را «وتو» خواهد کرد.

این گزارش کوتاه خبری را چند روز پیش از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» برگرفته و به شوند شلختگی بیش از اندازه بویژه در کاربرد واژه های از ریشه عربی و ساختار نادرست جمله ها، ناچار به ویرایش و بازنویسی آن شده ام. پریروز که گفته های سفسطه آمیز کوتوله ی "سیاسی" بزرگنمایی شده: «نیم پهلوی» در همین تارنگاشت را می خواندم به یک نکته ی درست، گرچه با برنام نارسای «عناصر اصلاح طلب»، اشاره نموده بود که من مدت ها پیش بگونه ای دیگر به آن اشاره نموده بودم:
«... عناصر اصلاح‌طلب در آنها [رسانه‌های فارسی زبان] نفوذ کرده‌اند تا از جمهوری اسلامی حمایت کنند.» ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!