«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آذر ۲۳, جمعه

هوای این یابو را باید داشت

هم این «یابو»* و هم «یابو»ی خودمان، هر دو خشک مغز و نادانند. با این همه، اگر یابوی خودمان، بیش تر زبانش کار می کند و الاغ چموشِ پندارش آنگاه که بویژه بایسته است بجای پای نهادن از آنجا به جهان راستین برای انجام کاری درخور، جایی در ابر و مه همان جهان گم و گور می شود، این یابو بیش از هر اندام دیگر بدنش، سُم خود را بکار می گیرد و لگد می زند. هوای این یابو که گاه سرِ هیچ و پوچ برانگیخته می شود و جفتک می پرانَد را باید داشت؛ بویژه هم اکنون که وزیر جنگ نیز شده است. از سوی دیگر، کونِ این یابو سخت گُهی است و پرونده های خود و زنش که پُربرگ تر نیز شده، بیم برکناری و حتا بزندان افکنده شدنش را پررنگ تر نموده است. هوای این یابوی بیم برانگیز را باید داشت. روی سخنم، هم با توده های مردم ایران، هم با توده های مردم اسراییل و هم با دست اندرکاران نظامی هر دو کشور است؛ نه آن ها که چون این کودن از جان مردم مایه می گذارند و دهان گل و گشادشان را به جنگجویی می گشایند که همه ی آن ها که به فرجام کار می اندیشند. رسیدگی به حساب این یابو، دولت ریشخندآمیزش که خود وی به تنهایی، افزون بر نخست وزیری، پاسخگوی چندین وزارتخانه ی یکی از دیگری برجسته تر نیز شده با خود مردم اسراییل از یهودی و مسیحی و مسلمان و بی باوران به آسمان، بی هیچ خودی و ناخودی و بیخودی شدنی است. هر پاسخ نادرست و بیجایی به این یابو، بی جدانمودن حسابِ توده های مردم اسراییل از چنان رژیمی که از این گوشه چشم، همانندی بسیاری با ایران خودمان دارد، آب به آسیب امپریالیست ها و سیهونیست ها ریختن است.

مرگ بر امپریالیسم! نابود باد سیهونیسم و همه ی گونه های رونوشت شده ی آن در کالبد این یا آن کیش و آیین!

زنده و پاینده باد همبستگی توده های مردم جهان از هر ملیت و رنگ و نژاد و کیش و آیینی!  

ب. الف. بزرگمهر    ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۷

* آقای نتانیاهو که از ماه گذشته وزیر دفاع کشورش نیز شده است، مدعی شد:
«آنها می‌خواهند نیروهای نظامی ایران را به اینجا بیاورند؛ در فاصله ۱۵۰۰ کیلومتر از ایران، در مجاورت مرز ما و موشک‌هایی با برد ۴۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر را با خود بیاورند که همه خاک اسرائیل در تیررس آن باشد و همینطور ۸۰ هزار شبه نظامیان شیعه را با هدف صریح نابودی ما وارد کنند.»

نخست‌وزیر اسرائیل تاکید کرد که کشورش رویه همیشگی از بین بردن خطرات را زمانی که هنوز کوچک هستند، در ارتباط با طرح ایران برای تثبیت نظامیان و هم‌پیمانانش در اطراف اسرائیل، بکار برده و پیشاپیش برای خنثی کردن این تهدید تلاش کرده است.

بقای ما، خط قرمز ما در برخورد با رژیم ایران است. ما هر اقدام لازم برای دفاع از اسرائیل در مقابل رژیم ایران که صراحتا از نابودی اسرائیل سخن می‌گوید را انجام می‌دهیم.

دولت و ارتش اسرائیل از سه سال پیش حضور نظامی ایران در سوریه را «تهدیدی جدی» و بمنزله «تنگ شدن طناب دار به دور گردن اسرائیل» دانسته و در راستای مبارزه با آن، صدها بار به «اهداف ایرانی و هم‌پیمانانش در سوریه» حمله کرده است.

برگرفته از گزارش «نتانیاهو: اگر موجودیت اسرائیل تهدید شود به درون مرزهای ایران حمله می‌کنیم»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷

بختی برای ویرایش این گُزیده گزارش نداشتم. برجسته نمایی های متن از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!