«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ دی ۴, سه‌شنبه

ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم

در میان دیگر جَک و جانورانِ درون و پیرامون خیمه و خرگاه رژیم سگ مذهب با آنکه خِنگ و خُل و نادان کم نیست، این یکی گاگولی نایاب بشمار می رود؛ گاگولی چرب زبان و چابلوس! ببینید بتازگی در واکنش به بازگشت ناو هواپیمابر «یانکی» ها به شاخاب پارس، همزمان با رزمایش نیروهای نظامی ایران در آنجا چه گفته است:
«پاسخ نیروهای مسلح این است که ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم [یاد «مَش قاسم» بخیر!] ... ما به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم این ناو به آب‌های سرزمینی ما در خلیج فارس نزدیک شود. ما در خلیج فارس بر اساس قوانین دریایی، آب‌های سرزمینی داریم و خارج از آب‌های سرزمینی ما، دریای آزاد محسوب می‌شود و هر کس می‌تواند آنجا دریانوردی کند، [این گاگولِ بگمانم از شکمِ مادر، گاگول زاده شده درنمی یابد که شاخاب پارس، جز باریکه هایی از کرانه های پیرامون عربستان و آبخست های شیخک ها و خرسک های درون آن از دیدگاه تاریخی، زمین ریخت شناسی و از همه برجسته تر، جغرافیای سیاسی، بخشی از سرزمین ایران است و به هیچ رو، دریای آزاد بشمار نمی رود! این داوید (ادعا) از آنِ امپریالیست های «یانکی» و همدستان اروپایی آن هاست که حتا دریای مازندران را نیز می خواستند آب های آزاد بشمار آورند!] همانطور که ما می‌توانیم در آب‌های آزاد دریانوردی کنیم. وقتی ما گفتیم به اقیانوس اطلس رفته و نزدیک مرزهای استکبار جهانی ناوهای ما دریانوردی می‌کنند بر اساس همین قانون دریانوردی در آب‌های آزاد بود. [به این آرش که آن هنگام برای خودی ها قمپز در کردیم که ما اینیم؛ در آب های آزاد با ناوهای مان گشت و گذار می کنیم بی آنکه گاو وگوسپند کسی آسیب ببیند و کسی ما را به تُخمش بگیرد!]» «ایسنا»  سوم دی ماه ۱۳۹۷

گاگول چرب زبان، در پی افزوده است:
«آن ها نمی‌توانند اقدامی علیه ما انجام دهند. ما آنقدر پیش بینی و امکانات داریم و تمرین کرده‌ایم که بتوانیم مقابل تبلیغات آنها بایستیم. مطمئن باشید که آنها جرأت هیچ اقدامی علیه ما را ندارند. ورود این ناو به خلیج فارس خیلی برای ما مهم نیست، زیرا در آب‌های آزاد می‌توانند دریانوردی کنند مثل نفت کش‌ها و کشتی‌های تجاری، ما کار خودمان را انجام می‌دهیم. رویکرد ما هم شب حمله‌ای فکر کردن است. یعنی ما هر لحظه آماده دفاع هستیم [بزبان ساده و برخلاف داویدِ دروغ وی، هیچگونه پیش بینی و برنامه ریزی در کار نیست؛ تنها همین بس که گربه، خُرناسی ترسناک بکشد تا دستِکم این یکی در تنبانش آب های سرزمینی  روانه کند.]  «ایسنا»  سوم دی ماه ۱۳۹۷

آیا اندیشناک نمی شوید که با چنین گاگولی در جایگاه «دستیار هماهنگ کننده ارتش»، "سرداران"ی گریخته از میدان جنگ با «صددام» و گاگول های ریز و درشت دیگری تمرگیده در جایگاه های فرماندهی و رهبری نظامی، چنانچه زبانم لال، کار به درگیری نظامی بکشد، چه آش شُله قلمکاری از آب درخواهد آمد و دوباره بیشمار جوانان و توده های مردم میهن مان کشته و زمینگیر خواهند شد؟

ب. الف. بزرگمهر   چهارم دی ماه ۱۳۹۷

برجسته نمایی های متن و افزوده های درون [ ] همه جا از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!