«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آذر ۱۹, دوشنبه

خوب! روشن است که چنین کارفرمایی، آماج های دیگری در سر دارد ...

آماج هایی که آخوند پفیوز امنیتی و دیگر کلان دزدان تمرگیده در «دولت زهدان اجاره ای» اش را باید به پاسخگویی درباره ی یک یک آن ها واداشت!  

خاستگاه های کارگری در «گروه ملی فولاد ایران» در اهواز گفتند:
«دلیل برپایی این اعتراض یک ماهه، بی‌‌تفاوتی کارفرمای کارخانه در قبال پرداخت مطالبات کارگران و تامین مواد اولیه برای آغاز تولید است.» این داویدِ کارگران هنگامی به میان آمده که بتازگی دو ماه از سه ماه مزدِ پرداخت نشده ی کارگران، پرداخت شد و بگفته ی «روابط عمومی گروه ملی فولاد ایران» از روز گذشته نیز بارگیری مواد پایه ای فرآوری برای پیگیری آن آغاز شده و بزودی با  آماده‌سازی و بازساری های بایسته، فرآوری دوباره از سر گرفته می‌شود.

بر پایه ی گفته های پرخاشگران، درحالی این دشواری ها پی گرفته می شود که کارگران از یک ماه پیش، پی درپی بدنبال به انجام رسیدنِ نویدهای مسوولان در پرداخت هوده ها و دیرکردها، در برابر نهاد‌های گوناگون دولتی در استان خوزستان گرد هم آمده اند.

کارگران بر این نکته پافشرده اند که:
«در چند اجتماعی که کارگران مقابل ساختمان استانداری استان خوزستان برگزار کرده‌اند، مسوولان استانی وعده ی پرداختِ مطالبات معوقه را بهمراهِ تعیین تکلیف وضعیت گروه ملی داده بودند که متاسفانه تا امروز عملی نشده و ما همچنان منتظر  تامین امنیت شغلی با آغاز تولید هستیم.»

«ایلنا»   ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷

این گزارشِ با همه ی کوتاهی آن، شلخته از سوی اینجانب، ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی شده است. برجسته نمایی های متن، برنام و زیربرنام نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

پارسی نویسی:

ـ «خاستگاه» بجای «منبع»

ـ «بی بند و باری» بجای «بی تفاوتی»

ـ «بستانکاری» بجای «مطالبات»

ـ «داوید» از ریشه ی داویدن بجای «ادعا» (ادعا کردن)

ـ «بازساری» بجای «تعمیر»

ـ «بتازگی» بجای «اخیرا»

ـ «موادِ پایه» بجای «مواد اولیّه»

ـ «فرآوری» بجای «تولید»

ـ «پرخاشگر» بجای «معترض»

ـ «به انجام رسیدن» در اینجا بجای «تحقُّق»

ـ «نوید» بجای «وعده»

ـ «هوده» بجای «حقوق»

ـ «دیرکردها» در اینجا بجای «مُعَوَّقات»

ـ «گرد هم آمدن» بجای «تَجَمُّع» یا «تَجَمُّع کردن»

ـ «بر نکته ای پا فشردن» در اینجا بجای «تصریح کردن»؛ در بیش تر باره ها می توان «روشن کردن [نکته ای]» یا «آشکار نمودن» را نیز بجای آن بکار برد.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!