«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ دی ۷, جمعه

بهر این خون ناحق ای خَلّاق ... ـ بازانتشار

ای خردمندِ عاقلِ و دانا
قصه ی موش و گربه برخوانا

قصه ی موش و گربه ی مظلوم
گوش کن همچو دُرِّ غلطانا

از قضای فلک، یکی گربه
بود چون اژدها به ایرانا

شکمش طبل و کونش چو تغار
دَم زدی هر دَم از پلنگ چنگانا

از غریوش به وقت غریدن
اهلِ جمعه شد هراسانا

سر هر سفره چون نهادی پای
مُرغ از وی شدی گریزانا

روزی اندر نماز جمعه شدی
از برای دروغ گویانا

بهر این خون ناحق ای خلاق
من تَصدُّق دهم دو صد مِدالانا

مژدگانی که گربه تائب شد
زاهد و عابد و مسلمانا

با الهام از سروده ی زیبا و پرآرش «موش و گربه» استاد جاودانه ی طنز ایران: عُبید زاکانی و با پوزش از روان وی برای دستبردهایی در آن:  ب. الف. بزرگمهر  یکم امرداد ماه ۱۳۹۶  


«... برخی در داخل و در سایت های شان، جای شهید و جلاد را عوض می کنند. برخورد با اینها و کندن کلک منافقین از کشور از اقدامات صالح و ارزشمند امام راحل عظیم الشان و همه کسانی بود که به فرمان امام عمل کردند؛ باید به آنان مدال داد؛ نه اینکه در سایت ها جای شهید و جلاد را عوض کنند.»

یاوه گویی گستاخانه ی آخوند کون تغار: احمد خاتمی، در نیایش آدینه ی تهران، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۶، درباره ی تبهکارانِ دست اندرکار در کشتارهای گروهی زندانیان سیاسی و شمار بسیاری از نوجوانان و جوانان بیگناه که گویا سزاوار دریافت مدال نیز هستند!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!