«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ دی ۸, شنبه

زمین که سخت شد، گاو از چشم گاو می بیند! ـ بازانتشار

نوشته است:
پنجاه نماينده ی کنونی مجلس که پیش تر تاييد صلاحيت شده و راي آورده اند، هم اکنون از سوی «شورای نگهبان» بی صلاحيت شده اند !همین نمایندگان بی صلاحیت، همچنان برای ما قانون تصویب می کنند و این قانون ها از سوی «شورای نگهبان» تایید می شود! تازه اگر تایید نکند، «مجمع تشخيص مصلحت نظام» تصويب مي كند. رییس این مجمع، ممكن است از سوی «شوراي نگهبان» تاييد صلاحيت نشود. برخی اعضاي «شوراي نگهبان»، هموند «مجمع تشخيص ...» هستند. خوب! بیگمان، شایستگی آن رییس از این ها بيشتر بوده كه رييس شده است (؟!). با این همه، آن چند تن هموند، بگمان بسیار، صلاحيت رييس شان را تاييد نخواهند کرد؛ گرچه در نشست های آن مجمع به رياست وی شركت مي كنند ...

از «گوگل پلاس» با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

پی نوشت:

چیزی بسانِ «پوچ نما»های (پارادوکس) پیچیده ی ریاضی است؛ بسیاری چیزها به هم گره خورده و اوضاع گوزپیچ تر از پیش شده است؛ با این همه، در ولایتی ایلخانی، اینگونه ناهماهنگی ها و گره خوردن هر چیزی با چیز گاه ناهماوند دیگری، پدیده ای شگفت انگیز نیست؛ بویژه اگر اوضاع روزبروز ناگوارتر شود. یک زبانزد کهن می گوید:
زمین که سخت شد، گاو از چشم گاو می بیند!

ب. الف. بزرگمهر   چهارم بهمن ماه ۱۳۹۴هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!