«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آذر ۱۹, دوشنبه

خوب! اینک که گندِ کار درآمده، بهتر است مدتی آفتابی نشوی

خوب! اینک که گندِ کار درآمده، بهتر است مدتی آفتابی نشوی و اره و تیشه ات را هم یا در جایی پنهان کنی یا چون آن تروریست نامدار کشورتان که گفتند، کالبد بیجانش را در اقیانوس انداخته ایم تا خوراک کوسه ها و آبزیان دیگر شود، آن ها را جایی نزدیک کرانه های ایران در شاخاب پارس بیندازی تا سپس از آن سناریوی تازه ای بسازیم و آن مردک چلاق را به پایکوبی واداریم. به آن کُرّه خرهایت بگو، این بار گندِ کار را در نیاورند؛ ایرانی ها را با آن دَمکُنی برسرها یکی نباید گرفت. بسیاری از آن ها چون همین ایرانی تباران خودمان هستند که شرکت های بزرگ فن آوری راه انداخته، پول پارو می کنند و زنان شان نیز بهترین ریاضیدان ها، برترین خلبان ها و ... از کار درمی آیند و به اقتصاد ما یاری می رسانند. آن ها با همه ی بدبختی هایی که به یاری انگلیسی ها روی سرشان گرانبار کرده و مُشتی آخوند شکمباره بالای سرشان کاشته ایم، چون بیش تر یهودیان اسراییل، مردمانی باهوش و کارآمدند ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷

***

روزنامه ی «نیویورک‌تایمز» در گزارشی پر آب و تاب به هماوندی های میان «جرد کوشنر»، «شاه دامادِ» لات بی سر و پای «یانکی» و مشاور خاورمیانه ی «کاخ سپید» یا همانا «کاح روسیاه» با عربستانِ زیر چکمه ی خاندان پلید سعودی پرداخته است. در این گزارش از زبان بلندپایگان «یانکی» و یکی از شهروندان عربستان که نامی از آن ها برده نشده، آمده است که «شاه داماد»، پس از کشته شدن جوان ناکام: «جمال آقا»، بگونه ای نارسمی [بجای «غیررسمی»] با محمد سلمان زاده هماوندی داشته است. برپایه ی همین گزارش از زبان خاستگاه عربستانی، «شاه داماد» درباره ی چگونگی گذار [بجای «عبور»] از توفان با ‌سلمان زاده رایزنی کرده است.

بنیاد خبر، برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ  ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷ است که گزیده ای از آن را ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی نموده و در برخی جاها واژه هایی از خود در آن گنجانده ام. افزوده های درون [ ] نیز از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر  ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!