«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ دی ۸, چهارشنبه

در دام نیرنگبازی های رژیم ضدخلقی ایران نیفتیم! ـ بازانتشار

به گزارش زیر باریک شوید! دربردارنده ی سیاهه ی نارسایی از دستگیری، بازداشت و زندانی شدن گروه های نه چندان کوچکی از کنشگران مدنی ـ اجتماعی در شهرهای گوناگون آذربایجان است.

می توانم همینجا به همه ی کسانی که به ماجرای کوچک شمردن مردم آذربایجان و ترک زبان های ایران به عنوان پیشامدی الله بختکی یا دررفته از دست فلان کارگردان یا بهمان سناریونویس برنامه ی رسانه ای سراسری می نگرند، دستینه بدهم که چنان کاری با آماج برانگیختن مردم آذربایجان و ترک زبان های سایر جاهای ایران برنامه ریزی شده بود تا در پی آن، دستگیری های گسترده ی کنشگران مدنی ـ اجتماعی در همه جا را سازمان دهند. روشن است که دست اندرکاران چنین کار ناروایی، اجراکنندگان آن برنامه ی کودک و نوجوان نبوده اند که به عنوان نمونه، آن کارگردان مزدورِ رژیم، نامه ی پر آب و تابِ دلسوزانه برای شان نوشته است؛ گرچه، آن ها نیز به عنوان کسانی که سال هاست برنامه هایی نمایشی اجرا می کنند، می بایستی هشیاری بیش تری به خرج می دادند تا بازیچه ی دست سیاست بازان تبهکار نشوند.

به هر رو، پیامد ماجرا همین است که در گزارش زیر بازتاب یافته است و می توانم پیشاپیش گمانه بزنم که درصد بسیار ناچیزی از دستگیر شدگان و به زندان افتادگان را نیروهای ملی گرای تندرو و خواهان جداسری آدربایجان، مزدوران ترکیه یا دست نشاندگان جمهوری آذربایجان دربرمی گیرد. چه در تاریخ ایران و چه در تاریخ جهان، چنین نیروهایی بیش تر نقش آسان کننده («کاتالیزور»)، برانگیزاننده و آتش بیاران هنگامه ای به پاشده به سود نیروهای بهره کش را بر دوش داشته و همچنان دارند.

دشمن پنهان شده در پس ماجرا و دست پلید پراکننده ی تخم کین و دشمنی میان خلق ها را که همانا رژیم تبهکار فرمانروا بر ایران است، بازشناسیم و از هر باره رسوایش نماییم!

درخواست آزادی بی درنگ همه ی زندانیان سیاسی از زندان را به خواستی سراسری فرارویانیم و در راه آن همه ی توان سازمان یافته ی خویش را بکار گیریم!

حساسیت و واکنش مردم آذربایجان را نیک دریابیم و با همه ی نیرو برای همبستگی سمت و سو یافته ی خلق های ایران زمین در به زیر کشیدن رژیم سزاوار سرنگونی دزدان اسلام پیشه بکوشیم!

به پیشواز دگرگونی های پیشِ رو حتا چنانچه در فرجام کار به رویارویی گرم و مسلحانه با رژیم ددمنش و ضد ایرانی فرمانروا بر کشورمان بکشد که بگمانم چنین خواهد شد، برویم و هراس به دل راه ندهیم!

به یاد داشته باشیم که سرانجام کار ایران در شرایط پیگیری هستی رژیم تبهکار اسلام پیشگان، در بهترین گزینه ی پیشِ رو، رژیمی دست نشانده و نوکرپیشه، چون رژیم کنونی افغانستان خواهد بود و کار تا به آنجا پیش خواهد رفت که چون نمونه ی آنچه در قندوز افغانستان رخ داد، نیروهای نظامی دست نشانده با خاستگاه ایرانی*، همگام با نیروهای «یانکی» و دیگر کشورهای امپریالیستی، زیر برنام هایی چون «پیکار با تروریسم» به سرکوب توده های بجان آمده در هر جایی از میهن مان بپردازند و به نوکری و سرسپردگی خویش ببالند.

ب. الف. بزرگمهر ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۴

http://www.behzadbozorgmehr.com/2015/11/blog-post_91.html 

* شرمم می آید، آن ها را ایرانی بنامم!
  
***

در روزهای گذشته ده ها نفر از فعالان و شهروندان آذربایجانی به دلیل شرکت در تجمعات «ضد نژادپرستی» در شهر شهرهای مختلف آذربایجان بازداشت شدند.

بنا به اطلاع اویان نیوز، در اعتراضاتی که از روز دوشنبه ۱۸آبان در شهرهای مختلف آذربایجان شروع شده ده ها نفر از فعالان و شهروندان آذربایجانی  در شهر شهرهای مختلف آذربایجان بازداشت شدند.
از میان بازداشت شدگان، تاکنون هویت ۶۶ نفر از ایشان برای اویان نیوز مشخص شده است.

همچنین ماموران امنیتی به منزل چندین نفر از فعالان مراجعه کرده و درصدد بازداشت ایشان بوده است.

اردبیل:
۱- رحیم غلامی
۲ – علی خیرجو
۳ – میثم جولانی
۴ – مرتضی پروین
۵ – سعید صادقی فر
۶ – امیر امینی
۷ – علی واثقی
۸ – ودود اسدی
۹ – فرشید پیچگانلو

مشکین‌شهر:
۱۰ – آیدین ذاکری
۱۱ – بیت الله برزگری
۱۲ – علی فیضی
۱۳- سیامک قارداشی
۱۴- سینا امامی
۱۵- سعید امامی زاده
۱۶- سعید سینه دار
۱۷- افشین سیفی
۱۸- شاهین نوبخت
۱۹- حسن سیفی (آزاد شد)
۲۰- ابراهیم سیفی (آزاد شد)
۲۱- محمد سیفی (آزاد شد)

براساس گزارش ها، آیدین ذاکری و سیامک قارداشی در اعتراض به بازداشت غیر قانونی از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده اند.

همچنین ماموران امنیتی به منزل ابراهیم رشیدی، منصور و سیامک سیفی مراجعه کرده و در صدد بازداشت ایشان بوده اند. ماموران امنیتی با بازداشت سایر اعضای خانواده سیفی به ایشان گفته اند

اهر:
۲۲- صالح ملاعباسی
۲۳- اکبر ابولزاده
۲۴- ابراهیم نوری
۲۵- مجید نقی‌زاده
۲۶- سلیمان کاظمی
۲۷- آرش جعفری
۲۸- حامد اللهوردی
۲۹- مرتضی شکری
۳۰- علیرضا چنگیزی
۳۱- اسرافیل فتح الله زاده
۳۲- جلال دروگری (با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد)
۳۳- مرتضی صفری (با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد)
۳۴-  اکبر جهانگیرزاده (با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد)
۳۵- پریسا ملاعباسی (۲۰ساله)  - (آزاد شد)
۳۶- دنیز ملاعباسی (۱۳ساله)  - (آزاد شد)
۳۷- گونش ملاعباسی (۹ساله)  - (آزاد شد)
۳۸- حمیرا ترابی – (آزاد شد)
۳۹ – شاهین عین اللهی – (با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد)
۴۰- مهدی زنجیر بولاغی – (با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد)
۴۱-  محمد صالح پور – (با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد)
۴۲- عباس دانش – (با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد)
۴۳-  واحد بسطامی  - (با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد)
۴۴- سجاد عباسی – (با قرار کفالت۲۰ میلیون تومانی آزاد شد)

پارس‌آباد مغان:
۴۵- نادر عزیزی
۴۶- رامین عزیز پور
۴۷- علی احمدی
۴۸- اتابک سپهری
۴۹- آرمان موسوی
۵۰- ائلشن بؤیوکوند
۵۱- شهرام روحی
۵۲- برادران (اسم کوچک نامشخص)
۵۳- وحید نریمان (با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد)

اورمیه:
۵۴- میثم توفیق
۵۵- هادی حاجی زاده
۵۶- امیررضا محمدی
۵۷- اولدوز قاسمی
۵۸- مهدی تهمزی
در شهر اورمیه در روزهای دوشنبه و چهارشنبه تعداد زیادی از معترضان بازداشت شدند که تاکنون هویت بسیاری از افراد مشخص نشده است.
در روزهای اخیر ماموران امنیتی در چندین نوبت به منزل میثم آزادی و عطا کریمی مراجعه کرده و در صدد بازداشت ایشان بوده اند.

تبریز:
۵۹- شاهین دولت آبادی
۶۰- فرشاد صادقی
۶۱- روزبه سعادتی (پس از چند ساعت آزاد شد)
۶۲- سهیل قادری (آزاد شد)
در شهر تبریز روز دوشنبه تعداد زیادی از معترضان بازداشت شدند که تاکنون هویت بسیاری از افراد مشخص نشده است.
ملکان: (به گزارش هرانا)
۶۳- مقصود بصیرپور (پس از چند ساعت آزاد شد)
۶۴- سجاد افروزیان
۶۵-  فردین افروزیان
۶۶- سعید سلطانی نیز در شهر جلفا پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد.

به گفته سازمان اطلاعات سپاه گیلان چند تن از فعالان عرصه مجازی به اتهام «تحریک» تُرک های گیلان و فراخوان آنها به «آشوب و اغتشاش» بازداشت شدند. از جزئیات این عملیات و تعداد کسانی که از سوی سازمان اطلاعات سپاه گیلان بازداشت شده‌اند تاکنون خبر یا گزارش بیشتری منتشر نشده است.

براساس گزارش‌ها در شهر تهران نیز چندین نفر در جریان اعتراضات دوشنبه بازداشت شده اند تاکنون هیچ منبع مستقلی این خبر را تایید نکرده است.

«خبرگزاری اویان» ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۴

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!