«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ آذر ۲۳, سه‌شنبه

سررشته ی کار قاچاق در هر زمینه ای دستِ خودِ کلان دزدان اسلام پیشه است!

به گزارش کوتاه زیر درباره ی قاچاق خاک ایران به شیخک های شاخاب پارس و پیرامون آن اندکی باریک شوید! جُستاری تازه نیست. سال هاست که خاک ایران همراه با هزاران کالای دیگر و از آن میان، دخترکان کم سن و سال و زیباروی ایرانی از سوی شبکه های گوناگون و تودرتوی قاچاق به آن کشورها و جاهای دیگر جابجا می شود و پول های هنگفتی دستِ مشتی نابکار، جاکش و خیانتکار را می گیرد. برای هر یک از ان ها نیز ده ها نمود و نشانه و حتا گاه گواهی هایی هست. شیوه ی برخورد هر یک از بیشرف هایی که به نام رییس جمهور، وزیر و وکیل سرگرم سورچرانی خویش اند نیز شایان درنگ است. از این یکی که با جنباندن سر در برابر قاچاق خاک، گویی از خود می پرسد: «خاکی مانده که به سر کنیم» گرفته تا آن «ننه ی خشکسالی» که گویی تازه از خواب پریده و یادش می آید که نگرانی اش در این باره را به آگاهی وزارت فلان و سازمان بهمان که بیکاره های خوب نمازخوان و همه فن حریف در کارهای دیگری چون خودش در آنجاها تمرگیده اند، رسانده است! ده سال دیگر نیز که بگذرد و زبانم لال، همین تبهکاران بر سر کار باشند، همین ها را دوباره خواهید شنید و آن آخوند پفیوز امنیتی به جنباندن سری بسنده خواهد نمود.

در رژیم گذشته، سرِ نخِ شبکه ی قاچاق مواد مخدر به اشرف پهلوی، این زنک تبهکار گوربگور شده می رسید؛ ولی یادم نمی آید که مسوولیت پیکار با چنان شبکه ای نیز زمانی به وی سپرده شده بود. در رژیم تبهکار کنونی، کار آنچنان بیخ پیدا کرده که به بالارتبه ترین مسوولین در هر زمینه ای، باید بدگمان بود. سررشته ی کار قاچاق در هر زمینه ای دست خودِ کلان دزدان اسلام پیشه در بالاترین جایگاه های «نظامِ سگ مذهب» است!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵

***

حسن روحانی تایید کرد که خاک ایران با لنج به کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقال می‌یابد

یک روز پس از هشدار رییس «سازمان محیط زیست»، حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران نیز روز دوشنبه در یک همایش تایید کرد که خاک ایران به کشورهای کرانه ی شاخاب پارس جابجا می‌شود.

آقای روحانی با اشاره به «اهمیت خاک و آب» گفت:
«اگر به کشورهای جنوبی خلیج فارس بروید، می‌بینید که خاک چقدر ارزش دارد و آن ها چطور با لنج، خاک ایران را می‌برند آنجا برای کشاورزی یا سایر مقاصد.»

معصومه ابتکار، رییس «سازمان محیط زیست»، روز یکشنبه درباره ی «قاچاق» خاک از جنوب ایران هشدار داده و گفته بود که این سازمان بارها نگرانی خود را به وزارت کشاورزی و سازمان جنگل‌ها اعلام کرده است.

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره جابجایی خاک کشاورزی ایران به کشورهای کرانه ی شاخاب پارس به میان آمده بود. از آن میان، عباس پاپی‌زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم، گفته بود که خاک کشاورزی ایران به کشورهای جنوبی خلیج فارس، بویژه قطر و امارات فرستاده می‌شود.

برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!