«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ آذر ۳۰, سه‌شنبه

این هم گونه ای شادباش شب یلدا ـ بازانتشار

ما هم از سوی همه ی مرغ و خروس ها و جوجه هایمان، شب یلدا را به همگی شادباش می گوییم و بسی خرسندیم که در این شب، برخلاف روزهای عزاداریِ این و آن، چندان به ما کاری ندارند و حقوق مان را پاس می دارند. امیدواریم همواره بجای گوشت مرغ، هندوانه و انار میل بفرمایید که برای قوت گرفتن قلب تان هم خوبه و از سوی برخی امامان نیز خوردن آن ها سپارش شده ... شب خوبی داشته باشید و تا آنجایی که به جامعه ی مرغ و خروس ها مربوط می شود، شب تان دراز باد ...

ما هم کمی بیش تر از دست شما استراحت می کنیم! به این خروس احمق هم باید بگم کله ی سحر قوقولی قوقو نکنه، مردم از خواب بیدار می شن!

از سوی جامعه ی مرغ و خروس ها

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/12/blog-post_5199.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!