«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ آذر ۲۷, شنبه

گردآوری داده های دانشورانه برای وزارت جنگ «یانکی» ها؟!

 زیر برنام «آمریکا از چین خواست یک شناور زیر دریایی این کشور را پس بدهد»۱ می نویسد:
«وزارت دفاع آمریکا «ایالات متحد» [بخوان: وزارت جنگ «یانکی»]، «پنتاگون»، روز آدینه اعلام نموده است [که] یک شناور زیردریایی بی‌سرنشین این کشور که سرگرم گردآوری داده های دانشورانه بود از سوی نیروی دریایی چین بازداشت شده است.»

با خود می اندیشی:
گردآوری داده های دانشورانه برای وزارت جنگ «یانکی» ها؟!۲ آیا آن ها نگران جان ماهیان هم هستند؟ یا شاید همچشم نیرومندی که هر روز نیرومندتر از پیش شده، بازازهای شان را می رباید و برای شان شاخ می شود، حقوق ماهیان را نیز زیر پا می گذارد؟!

به هر رو، آن را یک شوخی انگاشته ام که میرزابنویس بیچاره ناچار به نگاشتن آن شده است.

ب. الف. بزرگمهر    ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۵  

پی نوشت:

۱ ـ برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۵ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] و خط خطی کردن نام نادرست بکاررفته برای آن کشور نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ اگر به عنوان نمونه، نوشته بود:
گردآوری داده های دانشورانه برای آماج های نظامیِ وزارت جنگ «یانکی» ها، سخنی دیگر بود؛ ولی بی درنگ گستاخی «یانکی» ها را به رخ می کشید که در نزدیکی سرزمین چین و بگمان بسیار در آب های آن کشور به چنین کاری دست یازیده و رودست خورده اند؛ شاید نیز آزمونی برای اندازه گیری تراز آمادگی نظامی چشم بادامی های کاسه بشقاب فروش بوده است؟ خوب! به گفته ی آخوندهای شکمباره ی خودمان: بحمدلله روشن شد! گرچه، گستاخی «یانکی» ها بسیار فراتر می رود؛ زیرا خواهان پس داده شدنِ شناور "دانشور"شان شده اند!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!