«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۲۶, یکشنبه

وای که تو چه اندازه ناز و مامانی هستی! ـ بازپخشش

صدها نامه و عکس از آنِ «ژان پل دوم»، رهبر پیشین کاتولیک‌های جهان که هماوندی نزدیک او با یک زن شوهردار به نام «آنا ترزا تی‌مینیتسکا» را نشان می دهد، سال ها در کتابخانه ی ملی لهستان دور از دسترس نگهداری می شده و به تازگی در اختیار رسانه ای امپریالیستی نهاده شده است. بانوی نامبرده، آن نامه ها و عکس ها را شش سال پیش از مرگش در سال ۲۰۰۸ ترسایی به «کتابخانه ی ملی لهستان» فروخته بود.

اگر آقا بیشعور خودمان، این نامه ها و عکس ها را ببیند، چیزی در این مایه خواهد گفت:
ما که کاتولیک تر از پاپ نبودیم!* افسوس ...

ب. الف. بزرگمهر    ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/02/blog-post_38.html

* در این جا کاتولیک تر به آرش مقدس تر بکار رفته است.


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!