«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آبان ۳, دوشنبه

به این می گویند: جن گیری درست و حسابی! ـ بازپخشش

به همه ی جن گیرها و «تخم جن» های رژیم جمهوری اسلامی!

این روزها همه جا سخن بر سر جن گیری و رمّالی در جمهوری اسلامی است. کار آنچنان بالا گرفته که صدای آخوندها و ملاها را هم در آورده است. برخی از آنها کوشش می کنند تا بنیادی علمی برای اینگونه خرافه های قرآنی بسازند و آنها را با دانش زمانه هماهنگ نمایند؛ کوششی بیهوده و نه دیرپا! روند رویدادهای پرشتاب سیاسی و افزایش آگاهی توده های مردم، آنچه را که سال ها برایش زحمت کشیده بودند تا در اندیشه ی مردم جایگزین کنند به ضد خود دگرگون نموده و می نماید. اکنون "جن" یقه خودشان را گرفته و ول نمی کند!

با خواندن گزارش زیر، یاد یک شوخی کهنه افتادم که گویا آخوند یا آخوندزاده ای آن را پیش از انقلاب بهمن در پاسخ به ردکنندگان اینگونه خرافات قرآنی بر زبان رانده بود:
«حتا آبی که می نوشیم، آکنده از جن است و از دو ملکول هیدروجن و یک ملکول اکسیجن تشکیل شده است!». گوینده که ظاهرا «تازی تبار» نیز بوده و از همین رو حرف «ژ» را درست نمی توانسته بر زبان آورد، زمینه ی خوبی برای کاوش و پژوهش "جن" های راست راستکی به دست داده که شوربختانه هنوز از چشم «جن گیران» و «جن بازان» رژیم جمهوری اسلامی دور مانده است.

به گزارش، نگاهی بیندازید! ببینید در آن سو چگونه "جن" ها را ردیابی و کاوش می کنند! کاری هم ندارند که این "جن" ها مسلمان یا کافرند؛ همه شان را می گیرند و از آنها برای کارهای سودمند و شاید آماج های زیانمند خود سود می برند. به این می گویند:
جن گیری درست و حسابی!

ب. الف. بزرگمهر ۹ خرداد ماه ۱۳۹۰


***

باکتری ها منابع ساده انرژی آینده در جهان

دانشمندان دریافته اند میکروبها برای تولید انرژی منابعی ساده و قابل دسترسی هستند زیرا می توانند مقادیر کوچکی بار الکتریکی از خود به جا بگذارند و امکان به دست آوردن و نگهداری از آنها نیز بسیار ساده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، باکتری ها از کابلهای میکروسکوپی برخوردارند که در میانه دیواره سلولی آنها قرار دارند، کابلهایی که در پاکسازی مواد نفتی و اورانیوم نیز کاربرد دارند. کشف این کابلها و کاربرد جدید آنها به محققان امکان طراحی الکترودهایی با قدرت اتصال بیشتر خواهد داد که می توانند مقادیر بیشتری از بار الکتریکی به جا مانده از میکروبها را به خود جذب کنند.

به گفته محققان تمامی موجودات از توانایی تولید برق برخوردارند، برای مثال انسان از برق برای حفظ تپش قلب و ادامه یافتن فرایند تفکر استفاده می کند. باکتری ها نیز از کابلهای میکروسکوپی خود برای تخلیه کردن بار الکتریکی مازاد استفاده می کنند زیرا در صورتی که بار الکتریکی در بدن آنها تقویت شود، تمامی فرایندهای حیاتی آنها از قبیل تنفس و تغذیه متوقف خواهد شد.

شاید برای توسعه یافتن کاربرد باکتری ها در تولید برق یک دهه زمان نیاز باشد. یکی از جذاب ترین باکتری ها که می تواند در آینده به منبعی قابل قبول برای برق تبدیل شود باکتری به نام «Shewanella Oneidensis» است که باکتری محیط های بدون اکسیژن بوده و می تواند برای تامین انرژی ابزارهای الکتریکی متعددی به کار گرفته شود اما پیش از آن، محققان باید کاربردهای کنونی از این نوع باکتری ها را صد تا هزار برابر کارآمدتر کنند.

بر اساس گزارش رویترز، این یافته همچنین می تواند سرعت گسترش عوامل میکروبی که برای سم زدایی نفتی و هسته ای به کار گرفته می شوند را افزایش دهند و میزان استفاده از سلول های سوختی که با استفاده از فاضلاب ها و کودها ساخته شده اند را نیز بهبود بخشد.

برگرفته از «خبرنامه ی گویا» به نقل از مهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!