«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آبان ۶, پنجشنبه

چنانچه رژیم دزدان سگ مذهبِ اسلام پیشه هرچه زودتر سرنگون نشود ... ـ بازپخشش

می بینی حسن آقا؟! پرده ی دود درست کن و همراه با اره و اوره و شمسی کوره و بویژه برادر و داماد مبارک، بدزد و بار بزن و باز هم با پررویی آمار دروغ از پیشرفت های کشور، سر هم کن! آفرین بر تو! ستایشِ «آقا بیشعور نظام»، مر ترا سزاوار باد!

فرید براتی سده، دستیار «پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور» در یک برنامه رادیویی با اشاره به جمعیت نوزده میلیونی حاشیه نشین در کشور از آن میان، گفته است:
«در سال های گذشته، جمعیت حاشیه نشین کشور فاقد آمار بودند؛ بطوری که در نظام خدمات شهری و رفاهی مورد توجه قرار نگرفته و به رسمیت شناخته نمی شدند. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر حدود سه هزار منطقه ی حاشیه نشین در کشور وجود دارد. همچنین ارتباط فرد با افراد معتاد و جمعیت آماری اعتیاد از مهم ترین خطراتی است که می تواند احتمال درگیری با بیماری اعتیاد را در یک فرد افزایش دهد. »۱

بر پایه ی برخی آمارهای درج شده در اینجا و آنجا یا بر زبان آمده از سوی این یا آن دست اندر کار، تنها در دو سال گذشته بر انبوه مردم رانده شده در پی فشار اقتصادی توان فرسا به کوی ها و برزن های پیرامون شهرهای کشور (حاشیه نشینان) ۶۵ درصد۲ افزوده شده است. با آنکه از آمار جداگانه ی بسیاری کشورهای آگاه نیستم، می پندارم روند نابود کننده ی پیشبرد سیاست های نولیبرالیسم سرمایه داری امپریالیستی در کشورمان با هیچ جایی از جهان سنجش پذیر نباشد؛۳ پیشبرد چنین روندی که افزون بر آن با دزدی ها و پولشویی های کلان افسانه ای همراه است، نابودی ایران زمین را نشانه گرفته است. چنانچه رژیم دزدان سگ مذهبِ اسلام پیشه بدست نیروهای برخاسته از دل توده های مردم ایران، هرچه زودتر، سرنگون نشود، چنان روندی بی بروبرگرد خواهد بود.

ب. الف. بزرگمهر   پنجم اَمرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/07/blog-post_27.html

پی نوشت:

۱ ـ برگرفته از تارنگاشت «بتا»  چهارم اَمرداد ماه ۱۳۹۷

۲ ـ آمارهای گوناگون در این باره از ۵۸ درصد تا نزدیک به ۷۳ درصد بالا پایین دارد. میانگین این دو را برگزیده ام.

۳ ـ روندی بس فراتر از زیانباری!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!