«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مهر ۲۰, سه‌شنبه

همین یک تخته بر جای مانده تا کار انشآء الله به فرجام برسد ... ـ بازپخشش

ـ حسن! اوضاع اقتصادی چطور است؟ همه چیز بحمدلله خوب پیش می رود؟

ـ بله قربان آن اندام قلمی ات گردم. کار و بارمان بحمدلله سکُه است. البته، التفات دارید که من یک حقوقدان هستم؛ ولی همانگونه که استحضار دارید، همه ی مسوولین پاکدست نظام، برای بهبود اوضاع دست اندر کارِند. ماشاء الله، خصوصی سازی ها بخوبی پیش رفته و همراه با آن، دستگاهِ دولتی و نظام را بگونه ای چشمگیر از نانخورهای الکی خوش و کسانی که چوب لای چرخ مان می گذاشتند، سبک کرده ایم؛ همین یک تخته بر جای مانده تا کار انشآء الله به فرجام برسد و طلیعه ی (همانا «سپیده» به پارسی!) «تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی در سال ۱۴۴۴»* که وعده فرموده بودید، خودنمایی کند. ما همراه با همه ی ابواب جمعی مان در دولت از اینکه دستی برای کمک رسانده اید از شما سپاسگزاریم. ماشاء الله به این زور بازو! خدا قوت!

ب. الف. بزرگمهر   سوم  آذر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/11/blog-post_4.html

* «فراخوان رهبر انقلاب؛ بسوی تمدن نوین اسلامی- ایرانی| در سال ۱۴۴۴، ایران در شمار ۷ کشور برتر دنیا»، خاستگاه: تارنگاشت «کیرِ خرِ نظام»، برگرفته از «آفتاب» ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!