«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۳۱, چهارشنبه

... لازم نیست دیگه آلبوم عکس عوض کنن! ـ بازپخشش

تصویر پیوست را درج کرده و نوشته است:
«خوبیه اینا اینه که اگه طلاق بدن زناشونو، لازم نیست دیگه آلبوم عکس عوض کنن!»

از «گوگل پلاس»

... و من پس از دوباره خواندن نوشته، از خنده روده بر می شوم! آن هم پس از شام خوردن که نزدیک بود هرچی خورده بودم، بالا بیاورم!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/06/blog-post_4667.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!