«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

آفرین! آفرین! به این ها می گویند کارگر خوب نازنین! ـ بازپخشش

آفرین! آفرین! به این ها می گویند کارگر خوب نازنین!* می دانند ما چه راهی در پیش گرفته ایم؛ خودشان پا پیش نهاده اند تا انشاء الله کار هر چه زودتر یکسره شود و مسوولین کون پاکِ نظام بتوانند الا ماشاء الله کارگر سربزیر و گوش بفرمان از بنگلادش و دیگر کشورهای نیازمند اسلامی وارد کنند. مگر ما از شیوخ عربستان بجز آنکه آن ها کلید خانه ی خدا را دارند، چه کم داریم؟! البته از این پله ی انقلاب اسلامی که به سلامت عبور کردیم، بحول قوه ی «شیطان بزرگ»، آن را هم از چنگ شان درخواهیم آورد و یکه تازِ عالم اسلام خواهیم شد؛ انشاء الله!

از زبان «کیر خر نظام»:  ب. الف. بزرگمهر  ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/09/blog-post_3.html

* در هماوندی با ویدئویی که کارگران اراک در یکی از راهپیمایی های سال گذشته ی خود، «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر» سر داده بودند (در پیوند زیر).

ویدئوی پیوست: آفرین! آفرین! به این ها می گویند کارگر خوب نازنینهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!