«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۱۰, چهارشنبه

او را می توانید یکی از بوقلمون های مان بدیده بگیرید ... ـ بازپخشش

شاید نمی بایستی این سخنان را اینجا بر زبان آورم که «نانسی پلوسی» یقه ام را بگیرد و یک گواهی دیگر به پرونده ام بیفزاید؛ ولی این که در کنار شما ایستاده تا اندازه ای از خودمان است؛* او را می توانید یکی از بوقلمون های مان بدیده بگیرید که هر زمان، نیروهای مان در اینجا «مادر قحبه بمب ده تنی» روی سر مردم می اندازند با شادی از ما سپاسگزاری می کند.

ب. الف. بزرگمهر  نهم بهمن ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/01/blog-post_475.html

* لات بی همه چیز «یانکی»، هفتم آذر ماه گذشته، در سفری از پیش به آگاهی رسانده نشده به افغانستان رفت و در «پایگاه بگرام» با نیروهای آمریکایی دیدار کرد ... پس از آن با اشرف غنی، نوکر بکار گماشته در افغانستان، دیدار و گفتگو نمود و سپس، همراه با وی و سربازان آمریکایی در مراسم شام به مناسبت «روز شکرگزاری»، بوقلمون لُنباند. (بنیاد داده ها برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ هفتم آذر ماه ۱۳۹۸ است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!