«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۲۶, جمعه

چنانچه به سر تا پای آن حقوق و قانون نیز برینی ... ـ بازپخشش

«مشارکت احتمالی پایین در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد و اعتبار و مشروعیت آن همچنان پابرجاست ... مردم و انتظارات اجتماعی و سیاسی همیشه تمایل دارند که میزان مشارکت بالا باشد. با این همه، از منظر حقوقی و قانونی مشارکت پایین برای اعتبار و مشروعیت انتخابات هیچ مشکل حقوقی ایجاد نمی‌کند ...»

یاوه گویی مردکی به نام عباسعلی کدخدایی٬ توتی «شورای شبکورهای نگهبان تاریکی» در گفتگو با «خبرگزاری آسوشیتدپرس»، برگرفته از «زیتون»  ۲۹ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰ (برجسته نمایی های متن، همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

برآیند گفته ی این مردک دهن گاله چنین از آب درمی آید:
چنانچه به سر تا پای آن حقوق و قانون نیز برینی، کاری که رژیم دزدسالار و سزاوار سرنگونی اسلام پیشگان بارها و بارها به آن دست یازیده،* همچنان از پشتوانه (اعتبار) برخوردار است!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/05/blog-post_33.html

* در این باره، ده ها و سدها نمونه می توان برشمرد؛ یکی از واپسین نمونه های آن، پرونده سازی برای بانو فرزانه زیلابی، وکیل ارژمند کارگران هفت تپه  است که خرموش های ناگزیر به واپس نشینی در برابر آن کارگران دلاور را خشمگین و ناگزیر به زیر پا نهادن همان حقوق و قانون های آمیخته به «حقوق شتر و کژدم  و دیگر جَک و جانوران بیابانی» نموده است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!