«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۵, پنجشنبه

در ولایتی که رهبر کیر خرش، هر بار ناچار به «نرمش قهرمانانه» شده و می شود، سخن از امنیت ملی، یاوه ای بیش نیست ـ بازپخشش

کدام امنیت ملی؟!* امنیت ملی برای کلان سوداگران و بازرگانان و داد و ستدپیشگان پولشو با «شیطان بزرگ» و «نوکربچه شیطان» های اروپایی؟! در ولایتی که رهبر کیر خرش، هر بار ناچار به «نرمش قهرمانانه» شده و باز هم خواهد شد، سخن از امنیت ملی، یاوه ای بیش نیست و تنها پوزخند و زهرخند بر لب ایرانیان نگران سرنوشت کشورشان می نشاند. 

ب. الف. بزرگمهر   چهارم دی ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/12/blog-post_45.html

* حسین تاج، وکیل محمد حبیبی، آموزگار کنشگر، دیروز فرمان ده سال و نیم زندان از سوی دادگاهِ نامور به «تجدید نظر» برای وی را به آگاهی رساند. محمد حبیبی، اردیبهشت ماه امسال، در پرخاش ‌‌های فرهنگیان بگونه ای بسیار زننده و تلخ بازداشت شد و امرداد ماه گذشته، در «شعبه بیست و ششم» دادگاهی با نام ریشخندآمیزِ «انقلاب» به همین اندازه محکوم شد. از اتهامان بسته شده به وی، چون بسیاری موردهای من درآوردی دیگر، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم» با پادافرهی به ترتیب، هفت سال و نیم زندان، هژده ماه زندان و هفتاد و چهار ضربه تازیانه را می توان اشاره نمود. بیدادگاه یاد شده، افزون بر آن، «دو سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور» برای وی تراشیده است.

بنیاد خبر، برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ بخشی از این گزارش عربی آمیخته به پارسی را ناگزیر تا آن اندازه که شدنی بود، بازنویسی نموده ام. ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!