«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۹, یکشنبه

نهادینه شدن تبهکاری که شاخ و دم ندارد، گوزمشنگ قلی خان! ـ بازانتشار

در پی رسوایی بسیار بزرگ مالی تازه و ناپدید شدن ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، «نمودار "اسلام" و المفسدین، گوزمشنگ قلی خان»، در نشست «هم اندیشی با مدیران عامل خبرگزاری‌ها و مدیران مسوول رسانه‌ها» که آماج آن، جز گوشزد به آن ها در پنهان نگاه داشتن گند و گه های یکی در پی دیگری روی آب آمده و هماهنگی هرچه بیش ترشان با «اداره کل مسایل فرهنگی دادستانی کل کشور»۱ بیش نبود با اشاره به ترفندهای دشمنانِ در کمین رسانه ها نشسته از آن میان، سخنان رهبرکونه۲ ی زیر را از خود در کردند:

«دادستان کل کشور با اشاره به نقشه ی دشمنان برای بزرگنمایی تبهکاری ها در کشورمان، گفت:

دشمنان، فساد در کشورمان را گسترده و غیر قابل جمع آوری نشان می‌دهند؛ درحالیکه مطابق آمار مرکز بین المللی، هیچ کشوری فاقد عنصر فساد نیست؛ ولی در مورد کشور ما آنچنان تبلیغ می‌کنند که گویی همه نظام را فساد گرفته است.»۳

بله در همه جای جهانی که در آن سرمایه داری امپریالیستی ریشه دوانیده به شَوَند انگلی بودن این سامانه و سرشت انگل پرور آن، تبهکاری ها و پلشتی های گوناگون در همه ی زمینه های اقتصادی ـ اجتماعی بویژه در زمینه ی مالی رخ می دهند که تاوان آن را در فرجام کار، توده های مردم از آن میان با هر روز بیش تر تنگدست شدن شان می پردازند؛ ولی در بسیاری از کشورهای جهان بویژه در آن گروه از کشورها که رسانه های اجتماعی هنوز از نیرومندی نسبی برخوردارند، هنگامی که پته ی این یا آن باند تبهکارِ کلان روی آب می افتد، ناگزیر به برخورد با تبهکاری انجام شده می شوند؛ برخوردی کمابیش درخور که از برکناری بی درنگ تبهکاران از مسوولیت های دولتی و زندان های درازمدت گرفته تا حتا بدار آویخته شدن یا تیرباران شان در کشورهایی درستکارتر را دربرمی گیرد. در کشور بخت برگشته ی ما تاکنون، واژگون آن برخورد شده و تا هنگامی که رژیم دزدان اسلام پیشه بر سر کار است، در بروی همین پاشنه خواهد چرخید. در این رژیم بس پلید، بزهکاران و آفتابه دزدانی که گاه پولی بسیار کم یا حتا تکه ای نان دزدیده اند را پادافرهی سخت داده و می دهند و بر بنیاد شریعتی شتری، گاه دست و پایش را بُریده، برای همیشه زمینگیرش می کنند و با کلان دزدان، هر اندازه که دزدی های شان کلان تر باشد به گفت و گوهایی پندآمیز و اندرزگویانه می نشینند تا از این رهگذر از نمد بر باد رفته، کلاهی برای خود دست و پا کنند:۴ 

جداگانگی (تفاوت) بسیار چشمگیری که جناب «نمودار "اسلام" و المفسدین» بگمانم آن را دانسته و آگاهانه نادیده گرفته و به همین شَوَند از سوی اینجانب، سزاوار فرنام «گوزمشنگ قلی خان» شده است.

نگاهی کوتاه و گذرا به گفته های این و آن از مسوولین والاگُهتر تمرگیده در بالاترین جایگاه های نظام سگ مذهب گرفته تا فلان «نُقلعلی نظامِ» در این باره، بخوبی گواه دست اندرکار بودنِ سرراست یا ناسرراست همگی در این دزدی های کلان و سبز کردن سخن آن امام راحل که گفته بود: «همگی با هم ...» بگونه ای دلخواه و سازگار با زمانه ی خویش است؛ بگونه ای که هر کدام و بیش تر در باندبازی و گاوبندی با دیگر دزدان، جایی درآمدزا را چسبیده و توده های مردم ایران را می دوشند. به همین شَوَند است که واکنش بسیاری از آن ها بویژه دله دزدهایی که شاید سرشان بی کلاه مانده از غُر و لُند یا انتقادی آبکی فراتر نمی رود. برای آنکه پُربیراه نگفته باشم و نمونه ای بدست داده باشم، غُر و لُندِ «خرس مشهدی» که خود و داماد تبهکارش بر گنج «آستان قٌدس» چنبره زده اند را یادآور می شوم:

«رفتید و مذاکره کردید؛ دلار ۳۰۰۰ تومان را ۱۰۰۰۰ تومان کردید، کار دیگری کردید؟ بازهم می‌خواهید مذاکره کنید؟»۵

با آنچه کوتاه و فشرده در میان نهاده شد، چنانچه رژیم و دولتی حتا رویهمرفته درستکار ـ و نه درستکار به آرش راستین آن که در سامانه ی سرمایه داری امپریالیستی، گوهری نایاب است ـ رشته ی کارها را در کشورمان در دست داشت، نه تنها می بایستی همه ی دولت بی آبروی انباشته از کلان دزدانِ «زهدان اجاره ای» را برکنار می کرد که همه ی آن دزدان و رشوه خوران و پولشویان و بویژه «دانه درشت» ها را به زندان های درازمدت می افکند و بسیاری از آن ها را بدار می آویخت. به این ترتیب، پاسخ کوتاه و رُک و پوست کنده به این آخوند دست اندرکار در همه ی پلشتی ها و تبهکاری های "نظام" بی سر و سامان دزدان اسلام پیشه چنین است:

خودت را به خریّت نزن و بیش از این، ریشخند این و آن نکن! بخش سترگی از مردم ایران، همه چیز را دریافته اند و می دانند چه کلاه گشادی بر سرشان نهاده اید؛ نهادینه شدن تبهکاری یا آنگونه که بر زبان کژدم گزیده ات آمد: «همه نظام را فساد گرفته»، شاخ و دم ندارد، گوزمشنگ قلی خان!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ اَمرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/08/blog-post_52.html 

پی نوشت:

۱ ـ بیگمان پیش از درج دله دزدی ها و تبهکاری های دیگر در رسانه و نه پس از آن!

۲ ـ بجای «رهبرگونه»! این را ناچار شدم برای آن گروه از بر و بچه های بسیار باادب که چشم بر بسیاری چیزها می بندند، ولی از شنیدن یک دشنام یا ناسزای ساده، سرخ و بور می شوند، نوشتم که بدانند، دستم دانسته روی دکمه ی «ک» "رهبر عظیم الشان" رفته است؛ وگرنه، پیروان «لُقمان حکیم» تیزهوش تر و تیزبین تر از آنند که به چنین پی نوشتی نیازمند باشند.  

۳ ـ برگرفته از گزارش «دشمنان درصدد نفوذ در اتاق‌های تصمیم گیری هستند»، «خبرگزاری فارس»   ۲۰ اَمرداد ماه ۱۳۹۷ (با اندک ویرایش درخور بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

۴ ـ «مسلمان های حاکمیت و پیرامون حاکمیت ایران این رسم را کمی دگرگون نموده اند؛ آن ها هنگامی که خطایی از برادر خود دیدند با او در کار خطا مدارا می کنند و همزمان با راهنمایی و پند و اندرز راه های تازه تری جلوی پایش می گذارند و گاهی هم اگر لازم بود، وی را تهدید به افشاگری می کنند؛ ولی چون مسلمانان خوبی هستند و نمی خواهند که رشته ی برادری و چیزهای نیک دیگر بریده شود، همه ی آنچه را که باید بگویند، نمی گویند! امام علی گفته بود که فرزندان زمانه ی خود باشید. آن ها هم فرزند زمانه ی خود هستند!»

برگرفته از یادداشتِ «شیوه ی کاربرد اندرز حضرت علی از سوی مسلمانان درون و پیرامون حاکمیت ایران!»، ب. الف. بزرگمهر   ١٣ آذر ماه ١٣٩١

https://www.behzadbozorgmehr.com/2012/12/blog-post_1600.html 

۵ ـ برگرفته از گزارش «علم الهدی: دلار ۱۰ هزار تومانی نتیجه مذاکره با اروپا و آمریکا بود»، «خبرگزاری آفتاب»  ۱۹ اَمرداد ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!