«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آبان ۱۱, شنبه

در دروغگویی و فریبکاری و سیاه بازی، بحمدلله خودکفا شده ایم

در دروغگویی و فریبکاری و سیاه بازی، بحمدلله آنچنان خودکفا شده ایم که دست لات بی همه چیز «یانکی» و همدستان و ریزه خوارانش را از پشت می بندیم.*  ما در این زمینه، همچشمی بیگانه نمی یابیم. همگی از خودمان هستند و هر روز می کوشند تا بر هم پیشی گرفته، روی دست یکدیگر بلند شوند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸

* ایرج حریرچی، جانشین وزیرِ «وزارت بهداشت ایران» بتازگی در گفتگویی با «خبرگزاری تسنیم» از آن میان، گفته است: «کمبود دارو در ایران نداریم و به خودکفایی رسیده‌ایم.»

بنا بر آمار «سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران»، نود و شش درصد از داروهای مورد نیاز مردم ایران، درون ایران فرآوری می‌شود؛ ولی بیش از نیمی از آخشیج های بنیادین (مواد اولیه) برای ساخت این داروها از کشورهای بیگانه خریداری می‌شود.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  دهم آبان ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!