«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ شهریور ۶, سه‌شنبه

صد در صد انقلابی، مُهر و موم شده! ـ بازانتشار

ـ ... بحمدلله حال جنابعالی، اهل و عیال و اخوی ها همگی خوب است؟ (با صدای گرفته و زنگدار)

ـ بله! به مرحمت شما رهبر مُعظّم ... (با چهره و گویشی چابلوسانه!)

ـ راستی! بالاخره در آن زمین های اخوی گرامی به حول قوه ی الهی، یونجه ای هم سبز شد؟ (مچ گیری و نمایشی از حواس جمعی و حسابِ کار دست طرف بودن!)

ـ ... چه عرض کنم؟ یونجه ای در کار نبود. می خواستند گندم بکارند؛ مع الاسف، زمین شوره زار از کار درآمد؛ بجایش ساختمان ساختند ... (گربه مرتضاعلی در حالیکه غافلگیر و دستپاچه شده است.)

ـ پس به سر آن دام ها چه آمد؟ منظورمان، آن ۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر است که اخوی گرامی گویا برای دامداری ابتیاع نموده بودند.

ـ ولله ما خبر نداریم چه بر سرشان آمد. باید از خودش بپرسم (در دل ناسزایی نثار اخوی می کند)

ب. الف. بزرگمهر    ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۵


پی نوشت:

«در یکی از اسنادی که سال گذشته با مهر وزارت کشاورزی درباره ”تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی“ منتشر شده، آمده است:
نامبرده در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز (۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر) و …“ اقدام کرده است.»

برگرفته از «کلمه»، دوم اردی بهشت ماه ۱۳۹۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!