«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ مرداد ۱۵, دوشنبه

یک تبهکاری دیگر که نباید ساده از کنار آن گذشت

«تغییر رژیم ایران برای آزادی زندگی بهتر آرامش امنیت اقتصادی و روانی خنده‌های بدون استرس»

تنها نوشته ی رضا اوتادی، جوانی ۲۶ساله، در «توئیتر» که در پرخاش های آدینه ‌شب (۱۲ اَمرداد ماه) در گوهردشت کرج، آماج گلوله قرار گرفت و جان باخت.

برگرفته از گوگل پلاس با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

پیش از این، «خبرگزاری فارس» از آن میان، نوشته بود که جوان جانباخته با شلیک گلوله ی آدمی ناشناس از درون خودروی ۲۰۶ و با جنگ ابزاری غیر سازمانی کشته شده است. (۱۱ اَمرداد ماه ۱۳۹۷)

بگمان من، حتا اگر همه ی چیزهایی که آن خبرگزاری در این باره نوشته، درست باشد، نوشته ی جوان جانباخته در «توئیتر»، گمانه ی آماجمند بودن شلیک به وی را افزایش می دهد. افزون بر آنکه در همان آغاز خیزش توده های مردم ایران در سال گذشته، در شهرهای دورافتاده تری چون دورود (و سپس در یکی دو شهر دیگر)، چندین نوجوان و جوان، درست به همین شیوه ی بس ناجوانمردانه: شلیک از پشت سر، آماج گلوله قرار گرفته و در دَم جان سپرده بودند؛ همه ی این ها در کنار یکدیگر، انگشت اشاره را بسوی رژیم تبهکارِ اسلام پیشگان برمی گرداند و می توان گفت که کشتن این جوان، بگمان بسیار نیرومند، کار خود رژیم سگ مذهب بود. یک تبهکاری دیگر که نباید ساده از کنار آن گذشت.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ اَمرداد ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!