«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ آبان ۲۰, پنجشنبه

بازارگرمی به پایان رسید؛ اکنون، هنگامِ گیلاسی به سلامتی زدن است!

«کاخ سپید» اعلام کرد که «باراک اوباما»، رییس جمهوری «ایالات متحد»، در گفتگویی تلفنی با دونالد ترامپ، برگزیده شدن وی را به ریاست جمهوری شادباش گفته و او را برای روز پنجشنبه (امروز) به کاخ یادشده دعوت نموده است.

مدیر کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، این گفتگو را بسیار گرم توصیف کرد.

در کارزار انتخاباتی آن کشور، آقای اوباما در سخنرانی هایی پرشمار، سخت از ریاست جمهوری هیلاری کلینتون پشتیبانی می کرد و دونالد ترامپ را برای ریاست جمهوری ناشایست می دانست.

برگرفته از «باراک اوباما ریاست جمهوری دونالد ترامپ را به وی تبریک گفت»، ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵
تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از سوی اینجانب؛ برنام نیز از آن منِ است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!