«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ آذر ۲, سه‌شنبه

دشمنی ژرف اندیش و باریک بین!

گویند: «دشمن دانا به از دوست نادان»! سخنی بس درست که بویژه درباره ی «جیمز مَتیس»، سپهبد (ژنرال) بازنشسته ی آمریکایی، بجاست. وی بگونه ای باریک بینانه درباره ی شیوه ی برخورد و بهره برداری نابجای رژیم دزدان اسلام پیشه ی فرمانروا بر ایران از پدیده ی «داعش» گفته است:
«ایران از حکومت اسلامی [”داعش“]۱ برای پیشبرد آماج های خود بهره می برد. از دید من، ”داعش“ چیزی نیست جز یک بهانه برای ایران [بخوان: رژیم دزدان اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!] تا بتواند ماجراجویی های خود را پی گیرد. ایران، دشمن ”داعش“ نیست. آشوبی که ”داعش“ در منطقه پدید می آورد، بسیار بسود ایران است.»۲

گفته های وی با آنکه کم تر از نیمی از واقعیت را دربردارد و به ساخته و پرداخته شدن آن نیروی اهریمنی بی ریشه در منطقه از سوی خودِ «یانکی»ها و همدستان اروپایی و پر و بال دادن شان از سوی رژیم های نوکرپیشه ی منطقه چون ترکیه و عربستان کم ترین اشاره ای نمی کند، در چارچوب به میان آمده، درست و بجاست؛ این گفته ها با روندِ پیشِ رو، همه ی نشانه های گذرا بودن چنان سودی را نیز دربردارد. به پندار من، این سپهبد پا بگور به هنگام بایسته، ماشه را آسوده تر از دیگران خواهد کشید و شَوَند برخورد کردارگرایانه۳ «ترومپت گوشخراش» که وی را «اِسپهبُد سپهبدان» («ژنرال ژنرال‌ها»)۴ نامیده و بگمان نیرومند به جایگاه وزیر جنگ «یانکی» ها خواهد نشاند نیز از همین روست.

ب. الف. بزرگمهر   دوم آذر ماه ۱۳۹۵

پی نوشت:
                                                                                                      
۱ ـ با آنکه واژه ی سرهمبندی شده ی «داعش»، کوتاه شده ی همان «حکومت اسلامی» است، بهتر است همین واژه را بی آنکه یادآور گنده گوزیِ «حکومت اسلامی» باشد که سخنی پوچ و مفت است و با آماج های ویژه ای از سوی امپریالیست ها و مزدوران رسانه ای شان بکار می رود، بکار برد. 

۲ ـ برگرفته از گزارش «ژنرال منتقد سرسخت ایران، گزینه اصلی ترامپ برای وزارت دفاع»، یکم آذر ماه ۱۳۹۵ ، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»

۳ ـ پارسی نویسی:
آمیخته واژه ی «کردارگرایی» را می توان با اندک چشم پوشی بجای واژه ی از ریشه لاتینی «پراگماتیسم» بکار برد.

۴ ـ برگرفته از گزارش «ژنرال منتقد سرسخت ایران، گزینه اصلی ترامپ برای وزارت دفاع»، یکم آذر ماه ۱۳۹۵ ، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!