«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ تیر ۲۳, سه‌شنبه

مرگ خوب نیست؛ حتا برای ایرانیان!* ـ بازانتشار


 آقای رییس جمهور! 

در اینجا به برگزیده شدن یا برگمارده شدن تان کاری ندارم. به این نیز کاری ندارم که گاهی سخنان چپ نمایانه بر ضد سرمایه داری بر زبان می آورید؛ در حالیکه با پیروی از دستورهای بنگاه های امپریالیستی و از آن میان واردات بی پیشینه در همه ی تاریخ ایران، کمر توده مردم ایران را شکسته اید. گفته اند:
«آنچه بر خود نمی پسندی، بر دیگران مپسند!» برگردان آن نیز درست است؛ یعنی آنچه بر دیگران نمی پسندی، بر خود مپسند!

سیاست ایران بربادده حاکمیت جمهوری اسلامی، بویژه پس از زیرپا نهادن اصل ۴۴ قانون اساسی، شیرازه ی اقتصاد ایران را ازهم پاشانده و پشتوانه توده ای آن را به باد داده است. فراموش نکنید که شما شاید بی آنکه هنوز خوب دریافته باشید، یکی از بهترین** مجریان چنین زیان های سترگی در اقتصاد و سیاست ایران بوده اید؛ بزی بلاگردان که نقش خود را بازی نموده و دیگر به وی نیازی نیست!

بر اثر چنان سیاستی، همبستگی ملی خلق های ایران سست شده و کشور ما در آستانه ی فروپاشی قرار گرفته است. دیر یا زود با شورش ناگزیر گرسنگان (و نه راهپیمایی های آرام مردم) نیز سر و کار خواهید داشت. ناصر خسرو قبادیانی سروده ای دارد که در آن این بیت نیز آمده است:
خلق همه یکسره نهال خدایند
هیچ نه برکن تو زین نهال و نه بشکن

با خود می اندیشم:
آیا بر زبان راندن چنان سخنان درستی درباره ی رفتار وحشیانه ی دولت انگلیس با مردم خود، زمینه سازی های تازه برای سرکوب هرچه بیش تر مردم ستمدیده و تیره روز ایران و خلق های آن نیست؟

نمی خواهم به شما پند و اندرز بدهم؛ اینگونه که به نظر می رسد، هفت خط "مهرورزی" را پیموده اید و نیازمند چنین پند و اندرزهایی نیستید. بیش تر هشداری است به همه ی آنها که مردم ایران را به چنین سیه روزی دچار نموده اند. آوار سرکوب و ستم بر سر خود شما نیز فرود خواهد آمد؛ در آن تردید نکنید. این نه حکم من که حکم تاریخ است!

دیشب که گزارش روزنامه «واشنگتن پست»*** را درباره ی سرمایه داران نوکیسه ی ایرانی می خواندم، بی اختیار به یاد این لطیفه ی دوران جنگ گرانبار شده ی «صددام» و کشورهای امپریالیستی برعلیه ایران افتادم:
سرباز، پاسدار یا بسیجی شهیدی از مردم گیلان که خانواده و بستگانش مراسم عزاداری گرفته اند. گریه و زاری و اشکی است که از چهره ی مادر شهید و دیگران روان شده است. کسی یا شاید آخوندکی ابله (محسن قرائتی؟!) تشر می زند که چه جای گریه؟ شهید جایش در بهشت است ... باید برای وی خوشحال بود و شادی نمود! در پی این سخن، گروهی از عزاداران، در حالی که همچنان اشک می ریزند، هماهنگ با هم (با گویش گیلکی!) رِنگ می گیرند و می خوانند:
«ترکش به قلبش خورده ایشالا مبارکش باد»
...
«ترکش به قلبش خورده ایشالا مبارکش باد»
...

طنز تلخ نهفته در آن لطیفه را درمی یابید؟ اگرنه، بهتر است نوشته ی «واشنگتن پست» را بخوانید؛ آنگاه آن را بهتر درخواهید یافت. بویژه اگر توجه داشته باشید که در بهشت از بستنی روکش شده با طلا خبری نیست و هرکسی آنجا نمی تواند هرچه دلش خواست بخرد!

براستی، باید به همه ی شما برای پیاده نمودن «اسلام ناب محمّدی» شادباش گفت:
انشاء الله مبارک همگی شما باد!

ب. الف. بزرگمهر ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۰

 http://www.behzadbozorgmehr.com/2011/08/blog-post_2686.html

* با الهام از زبانزد: «مرگ خوبه ولی واسه همسایه»
** می بایست واژه ای شایسته تر بکار می بردم!
*** نگاه کنید به «این حق مردم است كه با پول خود هر چه دوست دارند بخرند ...» در پیوند زیر:
http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2011/08/blog-post_726.html


|||||||||||||||||||||||||||

رئیس جمهور ایران خواهان محکومیت بریتانیا در شورای امنیت شد

سازمان ملل به رفتارهای وحشیانه دولت انگلیس با مردمش رسیدگی کند

رئیس جمهور با بیان اینکه رفتارهای وحشیانه دولت انگلیس با مردم مطلقاً قابل قبول نیست، خواستار دخالت سازمان ملل و شورای امنیت در رسیدگی به وضعیت مردم در ناآرامی های اخیر لندن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد امروز چهارشنبه درحاشیه جلسه هیئت دولت در رابطه با وقایع اخیر کشور انگلیس و برخورد خصومت آمیز پلیس با مردم در این کشور گفت:
به اعتقاد ما ریشه مشکلات امروز دنیا به نحوه مدیریت آن باز می‌گردد و ملت‌ها دخالتی در مسایل نداشته و نوعاً طرفدار صلح و عدالت و کرامت هستند.

وی ادامه داد:
علت اصلی ظلم‌ها و گسست‌ها مدیریت حاکم بر سده اخیر است که بدترین نوع مدیریت جهانی در طول تاریخ بوده است و به یک تعبیر حتی بدتر از دوره برده داری به شمار می‌رود.

رئیس جمهور با اشاره به افزایش بی حد و اندازه فاصله طبقاتی در جهان گفت:
بخش زیادی از مردم جهان امروز زیر خط فقر مطلق قرار گرفته و در آستانه مرگ هستند و بی‌تردید این حاصل مدیریتی است که در صد سال یا سیصد سال اخیر بر جهان حاکم شده و همه ملت‌ها را قربانی سرمایه داران کرده است.

وی به برخورد شدید پلیس با مردم در خیابان‌های لندن اشاره کرد و گفت: مردم معترض به سیاست‌های غلط در خیابان‌های لندن به شدت کتک می خورند ولی سئوال اینجاست که این کشورها که مدعی الگوی حقوق بشر بودند حال چطور مردم خود را با این گونه برخوردها مورد تهاجم قرار داده‌اند.

احمدی نژاد رفتار پلیس با مردمی که همه چیز خود را از دست داده‌اند بسیار وحشیانه توصیف کرد و افزود: من به دولتمردان انگلیس توصیه می‌کنم که متوجه باشند دوران استعمار به پایان رسیده و باید حرف ملت‌های خود را بشنوند.

وی افزود: سیاست‌مداران اروپایی و آمریکایی باید به مردم خود توجه کنند، همان مردمی که همه چیز خود را تحت فشارهای سنگین اقتصادی از دست داده‌اند و البته هیچ نقشی در به وجود آمدن بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا نداشتند.

رئیس جمهور کسری به وجود آمده در بودجه و اقتصاد آمریکا و اروپا را ناشی از انباشت سرمایه از سوی عده‌ای سیاست‌مدار دانست و گفت: به جای این که سیاست‌مداران آمریکایی و اروپایی برای تامین کسری بودجه خود به مردم فشار آورند به سرمایه‌های انباشته خود مراجعه کنند و درصدد انتقال فشار کسری بودجه به مردم خود نباشند.

وی با اشاره به سخنان برخی سیاست‌مداران انگلیسی که مردم معترض را اوباش و قاچاقچی خطاب کرده بودند، گفت: مگر در یک کشور مثل انگلیس چقدر اوباش و قاچاقچی وجود دارد و اگر واقعاً این همه معترض قاچاقچی و اوباش هستند باید سازمان ملل به دور انگلیس دیواری بکشد تا دنیا از آسیب این تعداد قاچاقچی و اوباش در امان بماند.

احمدی نژاد ادامه داد: حتی اگر پشت صحنه این دولت‌ها نیز سناریوهایی درست می‌شود تا مهاجرت به این کشورها را با این روش کنترل کنند باز هم اقدامی زشت به شمار می‌رود.

وی همچنین به دولتمردان انگلیسی توصیه کرد که به جای دخالت در افغانستان و عراق و لیبی مقداری هم به مردم کشور خود توجه کنند.

رئیس جمهور همچنین خطاب به دولتمردان اروپایی و آمریکایی گفت: مقداری از پولهای انباشته خود را به مردم و توده‌ها باز گردانید، زیرا امروز همه انسان‌ها در دنیا بیدار شده و دوره اینکه چند نفر در لندن بنشینند و دستور لشکرکشی به دیگر کشورها را صادر کنند گذشته است. امروز دیگر دوره دخالت در امور کشورهای دیگر به پایان رسیده است.

وی با اشاره به برخورد پلیس کشور انگلیس با معترضان در لندن اعلام کرد: این گونه رفتارهای وحشیانه با مردم مطلقاً قابل قبول نیست و باید امروز دولتمردان این کشورها صدای مردم خود را بشنوند و اجازه دخالت مردم را در امور اصلی جامعه بدهند.

احمدی‌نژاد همچنین تصریح کرد:‌ من نگران انفجار اجتماعی در غرب هستم. انفجاری که دیگر کسی نتواند آن را کنترل کند زیرا مردم اروپا تا به امروز سختی‌های بسیاری را متحمل شده‌اند و دیگر حاضر نیستند زیان‌هایی که دولتمردان آنها به وجود آورده‌اند متقبل شوند.

وی با انتقاد از سکوت سازمان ملل در خصوص وقایع اخیر در انگلیس، گفت: امروز سازمان ملل باید نشان دهد که می‌تواند در مدیریت جهان نقش آفرینی کند.

رئیس جمهور ادامه داد:‌ شورای امنیت بیاید و نشان دهد که می‌تواند یک عضو دایم خود را به خاطر رفتارهای وحشیانه پلیس با مردم محکوم می‌کند و اگر نتوانست به تبع نمی‌تواند در مدیریت جهان نقشی را ایفا کند.

وی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص وقایع سومالی گفت: این امر نیز از نمادهای همین مدیریت ناکارآمد بوده و اگر امروز تصمیم گرفته شود هزاران بمب بر سر مردم سومالی بریزند به سرعت عملیاتی می‌شود ولی اگر قرار باشد مقداری غذا برای این مردم ارسال شود باید منتظر اتفاق خاصی بود.

احمدی‌نژاد همچنین اعلام کرد ایران آماده مشارکت در کمک رسانی به مردم سومالی است و از مردم خواست در این مسیر یاری رسان مردم سومالی باشند.


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!