«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ خرداد ۴, یکشنبه

کارگران واخواست های خود از «مزد ۹۲» را پی‌ می‌ گیرند!

«رای دیوان وحی منزل نیست»

رییس «اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام» از ادامه پیگیری‌های پرونده شکایت مزد ۹۲ خبر داد و اعلام کرد:
«پیگیری‌ها تا زمان رسیدن به اجرای قانون ادامه خواهد داشت.»

«منوچهر یاراحمدی» درباره ی رای دیوان در مورد پرونده شکایت از مزد ۹۲ گفت:
«رای دیوان وحی منزل نیست. در تصویب دستمزد ۹۲ به طور واضح تخلف صورت گرفته، از این رو خواسته ما کاملا قانونی و برحق است و تا زمان احیای ماده ۴۱ قانون کار، تلاش‌های ما از طریق مراجع قانونی دیگر ادامه خواهد داشت بنابراین حتی اگر دیوان رای منفی بدهد شکایتمان را از طرق دیگر پیگیری می‌کنیم.»

این کنشگر کارگری با اشاره به اهمیت پیگیری این پرونده برای کارگران پتروشیمی بندر امام بر این نکته پافشرد:
«اگر دیوان رای منفی بدهد، مساله را از طریق نمایندگان مجلس علی الخصوص مجمع نمایندگان استان خوزستان پیگیری خواهیم کرد.» وی افزود:
«اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام، یکی از اولین تشکل‌هایی بود که از مزد ۹۲ شکایت کرد؛ اما تاکنون و با وجود پیگیری‌ها و نامه نگاری‌های متعدد جوابی دریافت نکرده‌ایم.»

یاراحمدی با انتقاد از تاخیر دیوان در رسیدگی به این پرونده تاکید کرد:
«دیوان هیچ اطلاع رسانی رسمی درخصوص این پرونده نکرده و حتی زمان بررسی نیز به ما اطلاع داده نشده است.» وی همچنین درباره ی مزد ۹۳ خاطرنشان کرد:
«در سالهای گذشته، جلسات تصویب افزایش دستمزد به طور صوری و کاملا تشریفاتی برگزار می‌شد. مصوبات از قبل مشخص بود و شورایعالی با بی‌توجهی نسبت به حقوق کارگر، افزایش مزد را تصویب می‌کرد. اما این روند درخصوص تصویب مزد ۹۳ تغییر کرد. با وجود غیرقانونی بودن مزد امسال، می‌توان گفت، مزد ۹۳ بعد از چندین سال با رویکری جدید مصوب شده و از این رو می‌توان به بهبود شرایط در سالهای آینده امیدوار بود.»

رییس «اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام» از پیگیری‌های پرونده شکایت مزد ۹۲ آگاهی داد و اعلام کرد:
«پیگیری‌ها تا زمان رسیدن به رای دلخواه‌مان ادامه خواهد داشت. حتی اگر دیوان رای منفی بدهد شکایتمان را از طرق دیگر پیگیری می‌کنیم.»


این گزارش از سوی اینجانب، ویرایش و پارسی نویسی شده است؛ برنامِ آن را نیز دستکاری نموده ام.    ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!