«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۰, شنبه

یاوه گویی هایی آنچنانی، چنین نتیجه گیری هایی نیز دارد!


آجیل سکسی

«دخترم این یک قانون است؛ چیزهای با ارزش تر، پوشش محکم تری دارند.»

بر پایه ی این تابلوی تبلیغاتی که روشن است آدمی با استعداد ویژه آن را طراحی کرده به نتیجه های زیر رسیدم:
۱ ـ مغز پسته و مغز بادام، میان همه ی «مغز»ها وضعشون خراب تره، لباس زیر هم ندارند کثافت ها!
۲ ـ بادام پوست کاغذی، زن بد حجابه که ساپورت پوشیده، پسته خندان از این دخترهاست که چادر عربی میپوشند با آرایش تو چادرشان باد میندازند، این ها ذاتا به حجاب اعتقادی ندارند؛ مجبورند ...
۳ ـ مغز گردو هم پیش از این، خیلی مذهبی بوده؛ ولی یهو کشف حجاب کرده از اون ور بوم افتاده؛
۴ ـ بادام هندی ذاتا لباس تنش نمیکنه؛ از این خانواده بی حجابان، شبیه برزیلی ها!
۵ ـ بادام زمینی از این ساپورت سر تا سریا پوشیده؛
۶ ـ تخمه آفتابگردون از این زنان ویژه ارزوناس ...
۷ ـ تخمه ژاپنی از این زنان ویژه بد قلقاس ...
۸ ـ آجیل چار مغز براستی یک نوع .... خونه ست؛
۹ ـ آجیل چارشنبه سوری، سکس پارتیه
۱۰ ـ بچه تازه بالغ خونه دارید، اصلا جلو خانواده آجیل نیاورید، این ها آجیل می بینند برانگیخته میشوند؛ مخصوصا بادام هندی برای شان خطرناکه

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برنام از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!